Hãy nêu những nét chính về tình hình xã hội Đàng Trong ở nửa sau thế kỉ XVIII?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 122 - sgk lịch sử 7

Hãy nêu những nét chính về tình hình xã hội Đàng Trong ở nửa sau thế kỉ XVIII?

Bài làm:

Nửa sau thế kỉ XVIII, chính quyền phong kiến Đàng Trong ngày càng thối nát, rối ren. Điều này được thể hiện thông qua:

  • Nạn chiếm đoạt ruộng đất của địa chủ , chế độ thuế khóa phức tạp nặng nề, quan lại sống xa hoa, nội bộ chính quyền chia rẽ, tiêu biều là quyền thần Trương Phúc Loan nắm hết quyền hành, tự mình lập chúa mới, giết hại những người chống lại.
  • Cuộc sống nhân dân vốn đã khổ nay càng cơ cực hơn, sự oán hận của các tầng lớp bị trị ngày một chồng chất, dẫn đến những cuộc nổi dậy. Các tầng lớp thương nhân, thợ thủ công, đặc biệt là các dân tộc thiểu số cũng bất bình sâu sắc với chính quyền họ Nguyễn.
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021