Em biết gì về vua Lê Thánh Tông?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 103 – sgk lịch sử 7

Em biết gì về vua Lê Thánh Tông?

Bài làm:

Vua Lê Thánh Tông:

  • Vua Lê Thánh Tông là một vị vua anh minh, tài năng, suất sắc trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự.
  • Bên cạnh đó, ông còn là một nhà văn lớn, nổi tiếng của dân tộc của thế kỉ XV.
  • Là vị vua hết mực thương dân, chăm lo cho đời sống nhân dân. Quan tâm phát triển nông nghiệp, công thương nghiệp và văn hóa, giáo dục.
  • Là người sáng lập ra hội tạo đàn và nhiều tác phẩm văn học chữ Nôm, chữ Hán có giá trị cao.

=> Qua đó, chúng ta thấu ông là một nhân vật nổi tiếng về nhiều mặt.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải sử 7