Hãy nêu những nét chính về tình hình xã hội Đàng Ngoài ở nửa sau thế kỉ XVIII

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 119 – sgk lịch sử 7

Hãy nêu những nét chính về tình hình xã hội Đàng Ngoài ở nửa sau thế kỉ XVIII

Bài làm:

Những nét chính về tình hình xã hội Đàng Ngoài ở nửa sau thế kỉ XVIII:

  • Đời sống nông dân và các tầng lớp lao động nghèo khổ ngày càng khó khăn, bị bóc lột nặng nề bởi quý tộc, địa chủ.
  • Tình hình nông dân bỏ làng mạc đi phiêu tán khắp nơi ngày càng đông.
  • Khởi nghĩa nông dân bùng nổ khắp nơi cả đồng bằng và vùng Thanh – Nghệ.
  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021