Em có nhận xét gì về đề tài của tranh dân gian?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 144 – sgk lịch sử 7

Em có nhận xét gì về đề tài của tranh dân gian?

Bài làm:

Đề tài của tranh dân gian cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX:

  • Đề tài của tranh dân gian “ Chăn trâu thổi sáo”, “đánh vật”… các bức tranh “Bà Trưng”, “Bà Triệu” các đề tài thường lấy cảm hứng từ bản chất lạc quan yêu đời của người bình dân Việt Nam, từ truyền thống hào hùng của dân tộc.
  • Đề tài dân gian vừa phản ánh cuộc sống đời thường muôn màu muôn vẻ của nông dan, vừa thể hiện những nét đặc sắc độc đáo trong nghệ thuật, những bức tranh đậm đà bản sắc dân tộc và truyền thống yêu nước.
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021