Vì sao Nguyễn Huệ thu phục được Bắc Hà?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 127 – sgk lịch sử 7

Vì sao Nguyễn Huệ thu phục được Bắc Hà?

Bài làm:

Từ khi cuộc khởi nghĩa nổ ra đã hợp với lòng dân. Do đó, khi nghĩa quân Tây Sơn đi đến đâu cũng nhận được sự ủng hộ hết lòng của quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó người lãnh đạo, chỉ huy cuộc khởi nghĩa là một người tài giỏi không chỉ về chiến thuật đánh giặc mà còn giỏi trong việc thu phục các tầng lớp sĩ phu.

Chính vì vậy, Nguyễn Huệ đã nhanh chóng thu phục được Bắc Hà.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021