Chiến thắng Ngọc Hồi có ý nghĩa như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 130 – sgk lịch sử 7

Chiến thắng Ngọc Hồi có ý nghĩa như thế nào?

Bài làm:

Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa có ý nghĩa: Kết thúc thắng lợi kế hoạch đại phá quân Thanh, hoàn thành bảo vệ bờ cõi, đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước, đưa phong trào Tây Sơn toàn thắng.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021