Sau khi Ngô Quyền mất, tình hình nước ta như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Sau khi Ngô Quyền mất, tình hình nước ta như thế nào?

Bài làm:

Sau khi Ngô Quyền mất, hai con Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn còn trẻ. Lợi dụng tình hình này, Dương Tam Kha không vì nghĩa lớn, mưu lợi riêng đã chiếm ngôi, Ngô Xương Ngập bỏ trốn. Các phe phái nổi lên khắp nơi, đất nước lâm vào tình trạng không ổn định.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021