Vì sao quân ta rút khỏi Thăng Long ?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Câu 1: Trang 127 sgk Lịch Sử 7

Vì sao quân ta rút khỏi Thăng Long ?

Bài làm:

Vào cuối năm 1788, nhà Thanh cử Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân chia làm 4 đạo tiến vào nước ta.

Trước tình thế giặc mạnh hơn ta rất nhiều, Nguyễn Huệ đã cho quân ta rút khỏi Thăng Long nhằm bảo toàn lực lượng.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021