Những thành tựu khoa học – kĩ thuật của nước ta thời kì này phản ánh điều gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 147 – sgk lịch sử 7

Những thành tựu khoa học – kĩ thuật của nước ta thời kì này phản ánh điều gì?

Bài làm:

Những thành tựu khoa học – kĩ thuật của nước ta thời kì này đã chứng tỏ các ngành khoa học xã hội như: Sử học, địa lí, Y học nước ta thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX phát triển rất rực rỡ, cùng với sự phát triển của khoa học, điều đáng chú ý là sự tiếp nhận kĩ thuật hiện đại với nghề làm đồng hồ và việc đóng thành công các tàu thủy chạy bằng máy hơi nước. Những thành tựu đó đã nói lên tài năng của thủ công Việt Nm đương thời, tiếc rằng nó không được nhà nước sử dụng và phát huy.

  • 112 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021