Sự phát triển của Ấn Độ dưới vương triều Gup ta được biểu hiện như thế nào?

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Sự phát triển của Ấn Độ dưới vương triều Gup ta được biểu hiện như thế nào?

Bài làm:

Vương triều Gúp-ta là thời kì phát triển của chế độ phong kiến ờ miền Bắc Ấn Độ cả về kinh tế, xã hội và văn hoá.

 • Về kinh tế :
  • cư dân Ấn Độ đã biết sử dụng rộng rãi đồ sắt, kinh tế nông nghiệp có điều kiện phát triển mạnh mẽ.
  • Nghề luyện kim đạt trình độ cao
  • Người Ấn Độ dệt được vải mềm, mòng và nhẹ nhiều màu sắc không phai màu
  • Biết chế tạo những đồ kim hoàn vằng vàng, bạc, ngọc.
 • Xã hội: xã hội Ấn Độ dưới thời Vương triều Gúp-ta đạt tới sự thịnh trị, kéo dài từ giữa thế kỉ V đến đầu thế kỉ VI thì bị diệt vong.
 • Văn hoá : dưới thời Vương triều Gúp-ta, nền văn hoá Ấn đạt nhiều thành tựu to lớn, có những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo khắc trên ngà voi.
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021