Em hãy trình bày tóm tắt cuộc cải cách của Hồ Quý Ly.

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 80 sgk Lịch sử 7 (Phần II)

Em hãy trình bày tóm tắt cuộc cải cách của Hồ Quý Ly.

Bài làm:

Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly được thể hiện:

 • Chính trị:
  • Thay thế các võ quan, tôn thất nhà Trần bằng những người họ khác thân cận với Hồ Quý Ly
  • Đổi tên một số đơn vị hành chính cấp trấn, quy định cách làm việc của bộ máy chính quyền.
 • Kinh tế - tài chính: Phát hành tiền giấy thay cho tiền đồng, ban hành chính sách hạn điền, quy định lại biểu thuế đinh và thuế ruộng.
 • Xã hội: Ban hành chính sách “hạn nô”, năm đói kém bắt nhà giàu bán thóc cho dân,…
 • Văn hóa – giáo dục: Bắt nhà sư dưới 50 tuổi phải hoàn tục, cho dịch chữ Hán sang chữ Nôm yêu cầu mọi người phải học.
 • Quân sự: Thực hiện một số biện pháp nhằm tăng cường củng cố quân sự và quốc phòng.
 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021