Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh nào?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 51 sgk Lịch sử 7 (Phần I)

Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Bài làm:

Triều đình là Lý suy yếu, xã hội rối loạn. nhà Lý phải dựa vào thế lực của nhà Trần để tồn tại, đó chính là cơ hội để nhà Trần buộc Lý Chiêu Hoàng (vua cuối cùng của nhà Lý) phải nhường ngôi cho Trần Cảnh ( tháng 12 năm Ất Dậu, đầu năm 1226) – nhà Trần thành lập.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021