Em hãy nêu các chính sách đối nội và đối ngoại của các vua Lan Xang?

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Em hãy nêu các chính sách đối nội và đối ngoại của các vua Lan Xang?

Bài làm:

Các chính sách đối nội và đối ngoại của các vua Lan Xang:

Chính sách đối nội:

  • Các vua Lan Xang củng cố đất nước, chia đất nước thành các mường, đặt uan cai trị, xây dựng quân đội do nhà vua chỉ huy.

Chính sách đối ngoại:

  • Luôn chú ý giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng như: Cam –pu – chia và Đại Việt.
  • Kiên quyết chiến đấu chống sự xâm lược của Miến Điện vào nửa sau thế kỉ XVI để bảo vệ lãnh thổ và nền độc lập của mình.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021