Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập

 • 1 Đánh giá

Sau chiến thắng Bạch Đằng (938), mưu đồ xâm lược của quân Nam Hán bị đè bẹp. Ngô Quyền chính thức lên ngôi và lập nên nhà nước mới. Để nắm rõ hơn về vấn đề này, KhoaHoc mời các bạn đến với bài học "nước ta buổi đầu độc lập" ngay sau đây.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Ngô Quyền dựng nền độc lập

 • Năm 939, Ngô Quyền lên ngôi vua, chọn Cổ Loa làm kinh đô.
 • Xây dựng chính quyền :
  • Trung ương : Vua đứng đầu quyết định mọi việc; đặt các chức quan văn, võ, quy định lễ nghi, sắc phục của quan lại các cấp.
  • Ở địa phương: cử các tướng có công coi giữ các châu quan trọng (Đinh Công Trứ - Thứ sử châu Hoan, Kiều Công Hãn - Thứ sử châu Phong...).

2. Tình hình chính trị cuối thời Ngô

 • Sau khi Ngô Quyền mất (năm 944) : Dương Tam Kha tiếm quyền, các phe phái nổi lên khắp nơi. Năm 950, Ngô Xương Văn dẹp được Dương Tam Kha, nhưng cuộc tranh chấp giữa các thế lực, thổ hào địa phương vẫn tiếp diễn, 12 tướng lĩnh chiếm cứ các vùng địa phương. Sử cũ gọi là “Loạn 12 sứ quân”.
 • Sơ đồ

Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập

3. Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước

a. Hoàn cảnh:

 • Loạn 12 sứ quân => dất nước bị chia cắt, loạn lạc.
 • Nhà Tống đang có âm mưu xâm lược nước ta.

=> Yêu cầu thống nhất đất nước.

b. Quá trình thống nhất đất nước

 • Vai trò Đinh Bộ Lĩnh: liên kết, chiêu dụ, tiến đánh các sứ quân.
 • Kết quả: Năm 967 thống nhất đất nước.
 • Ý nghĩa: Lập lại hoà bình trong cả nước, tạo điều kiện xây dựng đất nước vững mạnh chống lại âm mưu xâm lược của kẻ thù.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Em có nhận xét gì về tổ chức nhà nước thời Ngô Quyền?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Sau khi Ngô Quyền mất, tình hình nước ta như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì để chấm dứt tình trạng cát cứ, đưa đất nước trở lại bình yên, thống nhất?

=> Xem hướng dẫn giải

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 2: Tại sao lại xảy ra “loạn 12 sứ quân”?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Em hãy trình bày công lao của Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh với nước ta trong buổi đầu độc lập?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1: Em hãy cho biết những biểu hiện về ý thức tự chủ của Ngô Quyền trong việc xây dựng đất nước?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 7 bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập


 • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021