Tại sao Lê Lợi đề nghị tạm hòa với quân Minh?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 86 – sgk lịch sử 7

Tại sao Lê Lợi đề nghị tạm hòa với quân Minh?

Bài làm:

Trong tình thế so sánh lực lượng giữa ta và địch: Lực lượng ta còn ít và yếu, quân Minh đang mạnh và làm chủ cả nước, nghĩa quân đã phải trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ. Đã ba lần nghĩa quân phải rút lui lên núi Chí Linh, cố gắng để bảo toàn lực lượng. Trước những khó khăn về lương thực, cảnh đói rét, để có thời gian củng cố lực lượng, Lê Lợi đã đề nghị tạm hòa với quân Minh vào mùa hè năm 1423.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021