Vì sao nhân dân ta chống Tống thắng lợi? Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng này?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 43 sgk Lịch sử 7 (Phần II)

Vì sao nhân dân ta chống Tống thắng lợi? Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng này?

Bài làm:

Nguyên nhân chống Tống thắng lợi:

  • Do ý chí độc lập tự chủ của đoàn thể nhân dân Đại Việt
  • Do sức mạng đoàn kết to lớn của dân tộc
  • Do biết kế thừa và phát huy truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc.
  • Do công lao và tài năng của anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt trong việc sử dụng lối đánh rất độc đáo.

Ý nghĩa lịch sử:

  • Cuộc kháng chiến thắng lợi thể hiện tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường của các tầng lớp nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh chống xâm lược Tống bảo vệ vũng chắc nền độc lập của tổ quốc, trong đó có đồng bào các dân tộc ít người.
  • Kháng chiến thắng lợi thể hiện tinh thần đoàn kết của nhân dân ta trên dưới một lòng, dưới sự chỉ huy tài giỏi của Lý Thường Kiệt. Chiến công của ông xứng đáng được sử sách dân tộc lưu mãi muôn đời.
  • Kháng chiến chống Tống thắng lợi đập tan ý chí xâm lược của giặc, buộc nhà Tống từ bỏ hoàn toàn mộng thôn tính Đại Việt. Đất nước bước vào thời kì thái bình.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021