Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn – Các cuộc nổi dậy của nhân dân

  • 1 Đánh giá

Dưới triều Nguyễn, đời sống nhân dân vô cùng khổ cực, địa chủ hào lí chiếm hết ruộng đất, quan lại tham nhũng, tô thuế phu dịch nặng nề. Nạn dịch bệnh, đói hoành hành khắp nơi. Mâu thuẫn xã hội diễn ra gay gắt, những cuộc nổi dậy của nhân dân xuất hiện. Vậy đó là những cuộc khởi nghĩa nào và diễn biến các cuộc khởi nghĩa như thế nào? KhoaHoc mời các bạn đến với bài học ngay sau đây.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Các cuộc nổi dậy của nhân dân

1. Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn

  • Đời sống các tầng lớp nhân dân ngày càng khổ cực
    • Địa chủ hào lí chiếm đoạt ruộng đất, quan lại tham nhũng
    • Tô thuế, phu dịch nặng nề
    • Nạn dịch bệnh và nạn đói hoành hành khắp nơi

=>Nhân dân căm phẫn, bất bình nên họ nổi dậy đấu tranh chống chính quyền nhà Nguyễn.

2. Các cuộc nổi dậy

Thời gian

Người lãnh đạo

Địa bàn hoạt động

Kết quả

1821 – 1827

Phan Bá Vành

Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Quản Yên

Đều thất bại

1833 – 1835

Nông Văn Dân

Việt Bắc, Trung du

1833 – 1835

Lại Văn Khôi

Cao Bằng, Gia Định

1854 - 1856

Cao Bá Quát

Hà Nội, trung du, Sơn Tây

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Câu 1: Trang 139 – sgk lịch sử 7

Em có nhận xét gì về đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 142 – sgk lịch sử 7

Hàng trăm cuộc nổi dậy chống lại nhà Nguyễn nói lên thực trạng xã hội lúc bấy giờ như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 142 – sgk lịch sử 7

Ở nửa đầu thế kỉ XIX, nước ta có những điều kiện gì mới để phát triển kinh tế được thuận lợi ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 142 – sgk lịch sử 7

Tóm tắt những nét chính các chính sách của nhà Nguyễn về chính trị, đối ngoại, kinh tế, xã hội

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 142 – sgk lịch sử 7

Những nguyên nhân dẫn đến cuộc sống khổ cực của nhân dân ta

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 142 – sgk lịch sử 7

Tóm tắt những nét chính về 3 cuộc khởi nghĩa lớn ở nửa đầu thế kỉ XIX

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 7 bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn – Các cuộc nổi dậy của nhân dân


  • 82 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021