Tóm tắt những nét chính về 3 cuộc khởi nghĩa lớn ở nửa đầu thế kỉ XIX

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 142 – sgk lịch sử 7

Tóm tắt những nét chính về 3 cuộc khởi nghĩa lớn ở nửa đầu thế kỉ XIX

Bài làm:

Tên khởi nghĩa

Cuộc khởi nghĩa của Phan Bá Vành

Cuộc khởi nghĩa của Nông Văn Vân

Cuộc khởi nghĩa của Lê Văn Khôi

Mục tiêu đấu tranh

Nổi dậy chống địa chủ, quan lại

Không chịu nổi sự chèn ép của triều đình nên nổi dậy

Chống vương triều Nguyễn

Thành phần tham gia

Nông dân trong vùng

Người Mường,người Việt ở trung du

Nhân dân 6 tỉnh Nam Kỳ.

Người lãnh đạo

Phan Bá Vành

Nông Văn Vân và một số tù trưởng

Lê Văn Khôi

  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021