Sự mục nát của chính quyền họ trịnh đã dẫn đến những hậu quả gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 117 – sgk lịch sử 7

Sự mục nát của chính quyền họ trịnh đã dẫn đến những hậu quả gì?

Bài làm:

Sự mục nát của chính quyền họ trịnh đã làm cho tình hình nông nghiệp suy sụp:

  • Mất mùa, lũ lụt liên tục xảy ra, ruộng đất bị bọn cường hào, địa chủ, quan lại chiếm khiến nông dân rơi vào tình cảnh đói khổ, bỏ làng đi tha hương cầu thực, xác người chết đói nằm ngổn nganh đầy đường.
  • Nhà nước đánh thuế nặng các loại sản phẩm, hàng hóa: Công thương nghiệp sa sút, chợ phố điêu tàn.

=>Cuộc sống thê thảm đã thúc đẩy nông dân vùng lên chống lại chính quyền phong kiến.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải sử 7