Hãy nhận xét về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta?

  • 1 Đánh giá

Trang 83 sgk Lịch sử 7

Hãy nhận xét về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta?

Bài làm:

Nhà Minh đã thi hành chính sách thống trị vô cùng tàn bạo, thâm độc. Chúng buộc nhân dân ta phải bỏ những phong trào tập quán lâu đời của người Việt, thi hành chính sách bóc lột, đánh thuế tàn bạo, thực hiện chính sách đồng hóa. Tội ác và chính sách thâm độc có được Nguyễn Trãi viết trong bình ngô đại cáo như sau:

“Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội

Dơ bẩn thay nước Đông Hải không rửa hết mùi”.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021