Giải bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân minh đầu thế kỉ XV

 • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta cùng đến với bài học: "Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân minh đầu thế kỉ XV". Qua bài học, chúng ta sẽ được tìm hiểu về hoàn cảnh xâm lược của Minh cũng như cách cai trị của nhà Minh trên đất nước ta.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ

 • 11/1406, nhà Minh huy động 20 vạn quân và hàng chục vạn dân phu do tướng Trương Phụ cầm đầu chia làm hai cánh tràn bào biên giới nước ta.
 • Quân Minh tràn qua biên giới ở Lạng Sơn, nhà Hồ chống cự không được phải rút lui về bờ Nam sông Nhị (sông Hồng) và cố thủ ở thành Đa Bang (Ba Vì – Hà Nội).
 • Cuối 1/1407, quân Minh chiếm thành Đa Bang rồi tràn xuống chiếm Đông Đô (Thăng Long), nhà Hồ lui về Tây Đô ( Thanh Hóa).
 • Tháng 4/1407, quân Minh chiếm Tây Đô, nhà Hồ chạy về Hà Tĩnh, Hồ Qúy Ly bị bắt vào tháng 6/1407. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ bị thất bại.

2. Chính sách cai trị của nhà Minh

 • Về chính trị: Xoa bỏ quốc hiệu nước ta, sát nhập vào Trung Quốc
 • Về kinh tế: Đặt ra nhiều thứ thuế, vơ vét của cải
 • Về văn hóa: Thi hành chính sách đồng hóa, ngu dân

=>Cai trị thâm độc tàn bạo.

3. Những cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần

a. Khởi nghĩa Trần Ngỗi (1407 – 1409):

 • 10/1407, Trần Ngỗi tự xưng là Giản Định hoàng đế
 • 12/1408, nghĩa quân đánh tan quân Minh ở Bô Cô (Nam Định)
 • 1409, giết hịa hai tướng Đặng Tuất và Nguyễn Cảnh Chân =>cuộc khởi nghĩa thất bại.

b. Khởi nghĩa Trần Qúy Khoáng (1409 – 1414):

 • Năm 1409, Trần Quy Khoáng lên ngôi vua, hiệu là Trùng Quang đế và phát động khởi nghĩa.
 • Cuộc khởi nghĩa phát triển từ Thanh Hóa đến Hóa Châu.
 • Tháng 8/1413, cuộc khởi nghĩa thất bại.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 82 sgk Lịch sử 7

Có phải quân Minh kéo vào xâm lược nước ta là do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần không? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 83 sgk Lịch sử 7

Hãy nhận xét về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 83 sgk Lịch sử 7

Hãy tường thuật diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 84 sgk Lịch sử 7

Hãy trình bày vắn tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Qúy Kháng?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 84 sgk Lịch sử 7

Đường lối của nhà Trần trong kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên và của nhà Hồ trong kháng chiến chống quân Minh có gì khác nhau ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 84 sgk Lịch sử 7

Hãy trình bày nguyên nhân bùng nổ, đặc điểm và nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa (trước khởi nghĩa Lam Sơn) chống quân Minh.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 7 bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV


 • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021