Vì sao xuất hiện phong trào cải cách tôn giáo?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Vì sao xuất hiện phong trào cải cách tôn giáo?

Bài làm:

Trong suốt hơn 1000 năm, giai cấp phong kiến Châu Âu đã lấy kinh thánh của đạo Ki – tô làm cơ sở tư tưởng chính thống của mình và dựa vào giáo hội để thống trị nhân dân về mặt tinh thần. Vì thế giai cấp tư sản đang lên coi giáo hội là một bước tiến cản trở bước tiến của họ. Họ đòi thay đổi và cải cách tổ chức giáo hội đó.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021