Việc chủ động tấn công để tự vệ của nhà Lý có ý nghĩa như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Trang 40 sgk Lịch sử 7 (Phần I)

Việc chủ động tấn công để tự vệ của nhà Lý có ý nghĩa như thế nào?

Bài làm:

Tiêu diệt lực lượng của nhà Tống, phá hủy, tiêu hao kho tàng lương thực, súng đạn mà nhà Tống chuẩn bị cho cuộc chiến tranh xâm lược nước ta.

Tạo thế chủ động cho quân ta, làm trì hoãn cuộc xâm lược của nhà Tống.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021