Vì sao giai cấp tư sản đứng lên đấu tranh chống giai cấp quý tộc phong kiến?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Vì sao giai cấp tư sản đứng lên đấu tranh chống giai cấp quý tộc phong kiến?

Bài làm:

* Giai cấp tư sản đứng lên đấu tranh chống giai cấp quý tộc phong kiến vào trong thời kì trung đại ở Châu Âu là bởi vì:

  • Giai cấp tư sản mới hình thành, có thế lực về kinh tế nhưng lại không có thế lực về chính trị.
  • Giai cấp tư sản đại diện cho nền sản xuất tiến bộ, nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.

=> Vì thế để giải quyết mâu thuẫn về kinh tế với địa vị xã hội của chính giai cấp mình, họ đã đứng lwn đấu tranh chống chế độ phong kiến để dành địa vị xã hội cho tương xứng.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021