Bài 30: Tổng kết

 • 1 Đánh giá

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong chương trình lịch sử lớp 7. Hôm nay, sẽ là bài học cuối cùng nhằm củng cố lại một lần nữa những nội dung, sự kiện, dấu mốc quan trọng trong lịch sử 7. Chúng ta cùng đến với bài ôn tập ngay sau đây.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Những nét lớn về tình hình xã hội, kinh tế, văn hóa thời phong kiến.

Về xã hội:

 • Hình thành hàng loạt quốc gia phong kiến ở phương Đông và Châu Ẩu trong đó xã hội chia làm hai giai cấp cơ bản:
  • Địa chủ hay lãnh chúa phong kiến.
  • Nông dân phụ thuộc, nông nô.
 • Nhà nước được tổ chức theo thế chế quân chủ do vua đứng đầu.

Về văn hoá:

 • Văn hoá thời phong kiến phát triển chậm chạm, tuy nhiên cũng đạt được một số thành tựu đáng kể.

Về kinh tế:

 • Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ yếu, đóng kín trong các công xã nông thôn hay lãnh địa.
 • Thủ công và thương nghiệp từng bước phát triển và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế phong kiến ở giai đoạn sau.

2. Sự khác nhau giữa phong kiến ở phương Đông và Châu Âu

Phương Đông

Phương Tây

Thời gian tồn tại

Thế kỉ III trước công nguyên XIX

Thế kỉ V, XV, XVI

Kinh tế

Chủ yếu là nông nghiệp đóng kín trong các công xã nông thôn, công thương nghiệp phát triển chậm.

Ban đầu nông nghiệp lãnh địa là chính về sau cùng với đô thị, công thương nghiệp chiếm vị trí ngày càng quan trọng.

Xã hội

Hai giai cấp cơ bản: Địa chủ, nông dân tá điền.

Hai giai cấp cơ bản: Lãnh chúa, nông nô

3. Hãy nêu tên các vị anh hùng dân tộc đã có công dương cao ngọn cờ chống giặc ngoại xâm,bảo vệ nền độc lập cho Tổ quốc.

Tên

Thời gian

Chiến công

Ngô Quyền

X

Kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán.

Lê Hoàn

X

Kháng chiến chống Tống lần I

Lý Thường Kiệt

XI

Kháng chiến chống Tống lần II

Trần Hưng Đạo

XII

Kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên

Lê Lợi – Nguyễn Trãi

XV

Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ của nhà Minh.

Quang Trung – Nguyễn Huệ

XVIII

Đánh tan âm mưu xâm lược của quân Xiêm – Thanh.

4. Hãy trình bày sự phát triển kinh tế ở nước ta từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX

 • Từ thế kỉ X – XIX nước ta chủ yếu là một nước nông nghiệp
 • Sau ngày đất nước được hoàn toàn độc lập, thủ công nghiệp trong nhân dân phát triển, nhiều làng nghề ra đời, nhiều phường thủ công được hình thành ở kinh đô Thăng Long.
 • Thương nghiệp cũng được phát triển ở thế kỉ XVII – XVIII.

5. Văn hóa Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì?

 • Văn học
 • Khoa học – kĩ thuật
 • Nghệ thuật, kiến trúc, điêu khắc, tạo hình.

=> Trắc nghiệm lịch sử 7 bài 30: Tổng kết


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021