Trắc nghiệm lịch sử 7 bài 30: Tổng kết

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 7 bài 30: Tổng kết. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Thời kì nào nước ta bước vào giai đoạn độc lập tự chủ?

 • a. thời nhà Đinh
 • b. thời nhà Ngô
 • c. thời nhà Lý
 • d. thời nhà Trần

Câu 2: Từ thế kỉ XI đến thế kỉ XII, nước Đại Việt gắn liền với triều đại phong kiến nào?

 • a. Nhà Đinh
 • b. Nhà Lý
 • c. Nhà Trần
 • d. Nhà Hồ

Câu 3: Thời Lê sơ là thời kì nào trong lịch sử nước ta?

 • a. Thời kì Lê Hoàn và Lê Long Đĩnh lê làm via (980 - 1009)
 • b. Thời kì Lê Lợi lên ngôi vua (1428 - 1527)
 • c. Thời kì Mạc Đăng Dung lật đổ nhà Lê, lập ra nhà Mạc
 • d. Thời kì Trịnh Tùng giúp con cháu nhà Lê diệt nhà Mạc, khôi phục vương triều Lê

Câu 4: Thời kì nào trong lịch sử nước ta đã hai lần ghi dấu ấn trong việc đánh bại kẻ thù xâm lược nhà Tống?

 • a. thời nhà Lý.
 • b. Thời nhà Trần.
 • c. Thời Tiền Lê và Lý.
 • d. Thời Lê sơ và nhà Lý.

Câu 5: Trong lịch sử chống ngoại xâm từ thể kí X đến thế kí XVI, dân tộc ta phải đối mặt với kẻ thù nào lâu nhất?

 • a. Quân xâm lược Tống.
 • b. Quân xâm lược Mông - Nguyên.
 • c. Quân xâm lược nhà Minh.
 • d. Quân xâm lược nhà Thanh.

Câu 6: Nêu chiến thắng mở màn và kết thúc trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII?

 • a. Chiến thắng chống Tống của Lê Hoàn và chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa của Quang Trung.
 • b. Chiến thắng chống Tống của Lý Thường Kiệt và chiến thắng Chi Lăng — Xương Giang của Lê Lợi - Nguyễn Trãi.
 • c. Chiến thăng Bạch Đằng của Ngô Quyền và chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa của Quang Trung.
 • d. Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền và chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang của Lê Lợi - Nguyễn Trãi

Câu 7: Thời kì nào trong lịch sử nước ta xảy ra hiện tượng

“Một nhà sinh đặng ba vua

Vua sống, vua chết, vua thua chạy dài"

 • a. Thời Tây Sơn.
 • b. Thời nhà Nguyễn.
 • c. Thời nhà Trần.
 • d. Thời nhà Lý.

Câu 8: Thời kì nào trong lịch sử nước ta từ thế kỉ X đến thế ki XIX, Phật giáo phát triển thịnh đạt nhất?

 • a. Thời Tiền Lê.
 • b. Thời nhà Trần.
 • c. Thời Lê sơ.
 • d. Thời nhà Lý.

Câu 9: Thời kì nào trong lịch sử nước ta từ thế kỉ X đến thê kỉ XIX, vua cũng đi cày tịch điền?

 • a. Thời Tiền Lê.
 • b. Thời Trần
 • c. Thời Lý.
 • d. Thời Hậu Lê.

Câu 10: "Gươm mài đá, đá núi cũng mòn

Voi uống nước, nước sông cũng cạn

Đánh một trận sạch không kình ngạc

Đánh hai trận, tan tác chim muông”.

Đó là câu nói của ai? Viết trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nào?

 • a. Nguyễn Trãi. Trong kháng chiến chống xâm lược nhà Minh.
 • b. Lý Thường Kiệt. Trong kháng chiến chống xâm lược nhà Tống.
 • c. Trần Quốc Tuấn. Trong cuộc kháng chiến chống xâm lược Mông - Nguyên.
 • d. Trần Quảng Khải. Trong cuộc kháng chiến chống xâm lược Mông - Nguyên.

Câu 11: "Đời vua Thái Tổ, Thái Tông

Lúa thóc đây đồng, trâu chăng buồn ăn." .

Đó là hai câu ca dao nói lên cảnh no đủ, được mùa thời nào?

 • a. Thời Lý.
 • b Thời Trần
 • c. Thời Hậu Lê.
 • d. Thời Tiền Lê.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 30: Tổng kết


 • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021