Trắc nghiệm lịch sử 7 bài 21: Ôn tập chương IV

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 7 bài 21: Ôn tập chương IV. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Để khuyến khích sản xuất nông nghiệp phát triển, nhà Lê sơ đã ban hành chính sách gì về ruộng đất?

 • a. chính sách Nam tiến
 • b. chính sách quân điền
 • c. chính sách lộc điền
 • d. chính sách bình lệ

Câu 2: Nước Đại Việt thời Lê sơ tồn tại trong khoảng thời gian nào?

 • a. Thế kỉ XIV đến thế kỉ XVI
 • b. Thế kỉ XV đến thế kỉ XVI
 • c. Thế kỉ XIII đến thế kỉ XV
 • d. Thế kỉ XIV đến thế kỉ XV

Câu 3: Tác phẩm nào sau đây là thành tựu y học tiêu biểu dưới thời Lê sơ?

 • a. Hồng Đức bản đồ
 • b. An Nam hình thăng đồ
 • c. Lập thành toán pháp
 • d. Bản thảo thực vật toát yếu

Câu 4: Thời kì Lê sơ, quân dân Đại Việt phải chống thế lực xâm lược của kẻ thù nào?

 • a. Quân Mông – Nguyên
 • b. Quân Thanh
 • c. Quân Xiêm
 • d. Quân Minh

Câu 5: Tôn giáo được xem là quốc giáo của Đại Việt thời Lý - Trần là?

 • a. Phật giáo
 • b. Đạo giáo
 • c. Nho giáo
 • d. Kito giáo

Câu 6: Vị trí Nho giáo thời Lê sơ có gì thay đổi so với giai đoạn trước?

 • a. chiếm vị trí độc tôn
 • b. bổ trợ cho Phật giáo
 • c. đóng vai trò thứ yếu
 • d. không còn chỗ đứng trong đời sống văn hóa

Câu 7: Thời Lê sơ có bao nhiêu đời vua? Kể tên ông vua đầu tiên và ông vua cuối cùng của triều đại Lê sơ

 • a. 9 đời. Vua đầu tiên là Lê Thái Tổ, vua cuối cùng là Lê Cung Hoàng
 • b. 10 đời vui. Vua đầu tiên là Lê Thái Tổ, vua cuối cùng là Lê Cung Hoàng
 • c. 8 đời vua. Vua đầu tiên là Lê Thái Tổ, vua cuối cùng là Lê Chiêu Tông
 • d. 7 đời vua. Vua đầu tiên là Lê Thái Tổ, vua cuối cùng là Lê Chiêu Tông

Câu 8: Xã hội Đại Việt trong thế kỉ X đến thế kỉ XV được chia thành những bộ phận nào?

 • a. giai cấp thống trị và bị trị
 • b. địa chủ và nông dân
 • c. vua quan và nông dân
 • d. lãnh chúa và nông nô

Câu 9: Ông vua anh minh nhất trong thời Lê sơ là ai?

 • a. Lê Thái Tổ
 • b. Lê Thái Tông
 • c. Lê Thánh Tông
 • d. Lê Nhân Tông

Câu 10: Kinh tế Đại Việt trong thế kỉ X - XV mang bản chất là:

 • a. kinh tế chiếm đoạt
 • b. kinh tế tiểu nông, tự cung tự cấp
 • c. kinh tế hàng hóa
 • d. kinh tế tư bản chủ nghĩa

Câu 11: Các chức quan chuyên lo về nông nghiệp như: Khuyến nông sử, Hà đê sử, đồn điền sử có trong thời kì nào?

 • a. Thời nhà Trần và thời Lê sơ
 • b. Thời nhà Lý và thời Lê sơ
 • c. Thời nhà Hồ và thời Lê sơ
 • d. Thời nhà Lý – nhà Trần và thời nhà Hồ

Câu 12: Nhiệm vụ chính của các quan xưởng do nhà nước lập ra dưới thời Lê sơ là gì?

 • a. sản xuất đồ gốm tráng men có chất lượng cao
 • b. đúc chuông đồng, tượng Phật cho các ngôi chùa
 • c. làm đồ trang sức vàng, bạc, làm giấy các loại
 • d. đúc tiền, rèn vũ khí, may mũ áo cho vua quan, quý tộc

Câu 13: Chiến thắng nào dưới đây là chiến thắng lớn nhất trong quá trình đấu tranh chống ngoại xâm thời Lê sơ?

 • a. Chiến thắng Bạch Đằng
 • b. Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang
 • c. Chiến thắng Đống Đa
 • d. Chiến thắng Ngọc Hồi

Câu 14: Biểu hiện nào thể hiện sự phát triển vượt bậc của thủ công nghiệp Đại Việt trong các thế kỉ X - XV?

 • a. sự ra đời của đô thị Thăng Long
 • b. hệ thống chợ làng, chợ huyện phát triển
 • c. sự phong phú của các mặt hàng mỹ nghệ
 • d. sự hình thành các làng nghề thủ công truyền thống

Câu 15: Vì sao lòng yêu nước, tự hào dân tộc trở thành đề tài chính trong các tác phẩm văn học Đại Việt từ thế kỉ XI đến XV?

 • a. do Đại Việt liên tục phải đấu tranh chống ngoại xâm và giành thắng lợi
 • b. do ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo
 • c. do Đại Việt là quốc gia hùng mạnh nhất Đông Nam Á
 • d. do ảnh hưởng của tư tưởng đại Hán

Câu 16: Thành phần quan lại thời Lê sơ có điểm gì khác so với thời Lý - Trần?

 • a. có nguồn gốc từ các nho sĩ tri thức đỗ đạt
 • b. chủ yếu là quý tộc, vương hầu
 • c. chủ yếu thông qua tiến cử và bầu cử
 • d. có nhiều quyền lợi về kinh tế và chính trị

Câu 17: Nội dung nào không phản ánh được sự hoàn thiện của bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Tông so với thời Lý - Trần?

 • a. Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành cả điều hành công việc
 • b. đưa chế độ thi cử vào nền nếp
 • c. bãi bỏ các chức vị cao cấp nhất
 • d. chia cả nước thành 15 đạo thừa tuyên

Câu 18: Nội dung nào không phản ánh chính xác đặc điểm của luật pháp Đại Việt trong thế kỉ XI - XV?

 • a. hướng tới bảo vệ quyền lợi triều đình, bảo vệ chế độ quân chủ
 • b. đều có một số ddieuf luật khuyến khích nông nghiệp phát triển, ổn định xã hội
 • c. có một số điều luật bảo vệ cho những thành phần dễ bị tổn thương trong xã hội
 • d. mang tính giai cấp và đẳng cấp

Câu 19: Vị trạng nguyên nào của Việt Nam nổi tiếng với bài toán cân voi của sứ thần Trung Quốc?

 • a. Lê Quý Đôn
 • b. Mạc Đĩnh Chi
 • c. Lương Thế Vinh
 • d. Nguyễn Bỉnh Khiêm
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 21: Ôn tập chương IV


 • 26 lượt xem