Trắc nghiệm lịch sử 7 bài 24: Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 7 bài 24: Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chính quyền phong kiến Đàng Ngoài từ giữa thế kỉ XVIII có điểm gì nổi bật?

 • a. chính quyền phong kiến suy sụp
 • b. vua Lê giành lại được thực quyền
 • c. chính quyền phong kiến được củng cố
 • d. chúa Trịnh tiến hành cải cách bộ máy nhà nước

Câu 2: Vì trưng thu quá mức mà dân kiệt cả vật lực mà không thể nộp đủ đến nổi trở thành bần cùng mà bỏ cả nghề nghiệp. Có người vì thuế sơn mà chặt cả cây sơn, vì thuế vải lụa mà phá cả khung cử, vì thuế cá tôm mà xé chài lưới… đó là tình hình công thương nghiệp nước ta vào thời gian nào?

 • a. Cuối thế kỉ XVII
 • b. Đầu thế kỉ XVIII
 • c. Giữa thế kỉ XVIII
 • d. Cuối thế kỉ XVIII

Câu 3: Vào giữa thế kỉ XVIII, vua Lê có vai trò như thế nào trong bộ máy cầm quyền?

 • a. Nắm quyền tối cao.
 • b. Chỉ là bù nhìn.
 • c. Bị san sẻ một phần quyền lợi cho chúa Trịnh.
 • d. Mất quyền vào tay chúa Nguyễn.

Câu 4: Trong thế kỉ XVIII, tình hình kinh tế Đại Việt có sự chuyển biến như thế nào?

 • a. kinh tế hàng hóa tiếp tục phát triển
 • b. nông nghiệp phát triển, nông dân được mùa
 • c. kinh tế suy sụp trên tất cả các lĩnh vực
 • d. nông nghiệp suy thoái, công thương nghiệp phát triển mạnh

Câu 5: Cuộc khởi nghĩa nào mở đầu cho phong trào nông dân ở Đàng Ngoài?

 • a. khởi nghĩa Hoàng Công Chất
 • b. khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng
 • c. khởi nghĩa Lê Duy Mật
 • d. khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương

Câu 6: Căn cứ chính của cuộc khởi nghĩa Hoàng Công Chất ở đâu?

 • a. Thanh Hóa
 • b. Nghệ An
 • c. Điện Biên (Lai Châu)
 • d. Tam Đảo

Câu 7: Tác động lớn nhất của các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII là gì?

 • a. Thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất của người nông dân.
 • b. Góp phần làm cho cơ đồ họ Trịnh bị lung lay.
 • c. Đem lại ruộng đất cho nông dân.
 • d. Giải quyết được nạn đói cho dân nghèo.

Câu 8: "Lấy của nhà giàu chia cho người nghèo" là khẩu hiệu của cuộc khởi nghĩa nào ở Đàng Ngoài trong thế kỉ XVIII?

 • a. khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương
 • b. khởi nghĩa Lê Duy Mật
 • c. khởi nghĩa Hoàng Công Chất
 • d. khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu

Câu 9: Ai là người đứng đầu đầu cuộc khởi nghĩa ở vùng Sơn Nam?

 • a. Nguyễn Hữu Cầu
 • b. Lê Duy Mật
 • c. Nguyễn Danh Phương
 • d. Hoàng Công Chất

Câu 10: Cuộc khởi nghĩa nào hoạt động khắp vùng Thanh Hóa, Nghệ An và kéo dài hơn 30 năm?

 • a. khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu
 • b. khởi nghĩa Lê Duy Mật
 • c. khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng
 • d. khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương

Câu 11: Khởi nghĩa của Lê Duy Mật diễn ra ở đâu? Kéo dài bao nhiêu năm?

 • a. Ở Thanh Hóa và Nghệ An. Kéo dài hơn 30 năm
 • b. Ở Hà Tĩnh và Quảng Bình. Kéo dài hơn 30 năm
 • c. Ở Sơn Tây. Kéo dài hơn 40 năm
 • d. Ở Bắc Giang, Bắc Ninh. Kéo dài hơn 20 năm

Câu 12: Vị thủ lĩnh nào còn có tên là “quận He”?

 • a. Hoàng Công Chất.
 • b. Nguyễn Hữu Cầu.
 • c. Lê Duy Mật.
 • d. Nguyễn Danh Phương.

Câu 13: Cuộc khởi nghĩa nào đã mở đầu cho phong trào nông dân ở Đàng Ngoài?

 • a. Khởi nghĩa Lê Duy Mật
 • b. Khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng
 • c. Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương
 • d. Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu

Câu 14: Tại sao đến thế kỉ XVIII, ruộng đất công lại bị địa chủ, quan lại lấn chiếm?

 • a. do sự suy yếu của chính quyền trung ương
 • b. do người nông dân chuyến hướng sang làm nghề thủ công
 • c. do sự phát triển của kinh tế hàng hóa
 • d. do nông dân phiêu tán vào Đàng Trong

Câu 15: Vào thời gian nào hàng chục vạn nông dân chết đói, người sống sót phải lìa bỏ làng quê, phiêu tán khắp nơi?

 • a. Những năm 30 của thế kỉ XVII
 • b. Những năm 40 của thế kỉ XVIII
 • c. Những năm 50 của thế kỉ XVIII
 • d. Những năm 60 của thế kỉ XVII

Câu 16: Cuộc khởi nghĩa của Lê Duy Mật nổ ra ở đâu?

 • a. Thăng Long.
 • b. Thanh Hóa và Nghệ An.
 • c. Hải Dương và Bắc Ninh.
 • d. Tuyên Quang.

Câu 17: Vì sao trong thế kỉ XVIII, nông dân lại vùng lên đấu tranh chống chính quyền phong kiến?

 • a. đời sống nông dân khổ cực do sự bóc lột của chính quyền phong kiến
 • b. do tác động của các cuộc chiến tranh phong kiến
 • c. do sự phát triển của kinh tế hàng hóa
 • d. do ảnh hưởng của khởi nghĩa nông dân ở Đàng Trong

Câu 18: Phong trào khởi nghĩa nông dân có tác động như thế nào đến tình hình chính trị ở Đàng Ngoài?

 • a. tạo điều kiện để kinh tế hàng hóa phát triển
 • b. tạo điều kiện để chúa Nguyễn tiến đánh ra Bắc
 • c. khiến cho cơ đồ họ Trịnh bị lung lay
 • d. dẫn tới chuyển giao quyền lực mới ở Đàng Ngoài

Câu 19: Trận đói khủng khiếp nhất xảy ra ở Đàng Ngoài vào năm nào?

 • a. Năm 1739 – 1740
 • b. Năm 1740 – 1741
 • c. Năm 1741 – 1742
 • d. Năm 1742 – 1743

Câu 20: Nhận xét nào không đúng về phong trào nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII?

 • a. nổ ra liên tuc ở khắp Đàng Ngoài
 • b. đều bị đàn áp
 • c. thiếu sự liên kết với nhau
 • d. đã lật đổ được nền thống trị của chúa Trịnh
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 24: Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII


 • 54 lượt xem