Trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 25: Phong trào Tây Sơn – Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 7 bài 25: Phong trào Tây Sơn – Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nguyễn Nhạc đối phó như thế nào khi phía bắc là quân Trịnh, phía nam là quân Nguyễn?

 • a. Tạm hòa hoãn với quân Trịnh, dồn ức đánh Nguyễn
 • b. Tạm hòa hoãn với quân Nguyễn, dồn sức đánh Trịnh
 • c. Tạm hòa hoãn với cả Trịnh – Nguyễn để củng cố lực lượng
 • d. Chia lực lượng đánh cả Trịnh và Nguyễn

Câu 2: Nguyên cớ quân Xiêm kéo sang xâm lược Đại Việt năm 1785 là

 • a. Đại Việt nhiều lần quấy nhiễu vùng biên giới Chân Lạp-thuộc quốc của Xiêm.
 • b. Chân Lạp cầu cứu quân Xiêm giúp đỡ trước sức ép của quân chúa Nguyễn.
 • c. Nguyễn Ánh cầu cứu quân Xiêm trước sức ép từ phía quân Tây Sơn.
 • d. Quân Tây Sơn cử xứ sang giao hảo với Xiêm.

Câu 3: "Đường trời mở rộng thênh thênh

Ta đây cũng một triều đình kém ai"

Hai câu thơ trên phản ánh tham vọng của nhân vật lịch sử nào?

 • a. Vũ Văn Nhậm
 • b. Nguyễn Hữu Chỉnh
 • c. Trương Phúc Loan
 • d. Ngô Thì Nhậm

Câu 4: Sau khi đánh tan quân Xiêm, các thủ lĩnh Tây Sơn tính đến việc?

 • a. phá bỏ ranh giới sông Gianh, Lũy Thầy
 • b. tiêu diệt họ Trịnh ở Đàng Ngoài
 • c. tiêu diệt họ Lê ở Đàng Ngoài
 • d. tiêu diệt tàn quân của Nguyễn Ánh

Câu 5: Nguyễn Huệ đã cử ai ra Bắc để trị tội Nguyễn Hữu Chỉnh?

 • a. Phan Huy Ích
 • b. Vũ Văn Nhậm
 • c. Ngô Thì Nhậm
 • d. Nguyễn Thiếp

Câu 6: Mùa hè năm 1786, Nguyễn Huệ được sự giúp sức của ai tiến quân vượt đèo Hải Vân đánh thành Phú Xuân?

 • a. Nguyễn Nhạc
 • b. Nguyễn Lữ
 • c. Nguyễn Hữu Cảnh
 • d. Nguyễn Hữu Cầu

Câu 7: Đông Định Vương là tên hiệu của nhân vật lịch sử nào?

 • a. Nguyễn Nhạc
 • b. Nguyễn Lữ
 • c. Nguyễn Huệ
 • d. Nguyễn Ánh

Câu 8: Ai là người có công lớn trong việc đập tan chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong, lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài?

 • a. Nguyễn Huệ
 • b. Nguyễn Nhạc
 • c. Nguyễn Lữ
 • d. Cả ba anh em Tây Sơn

Câu 9: Khởi nghĩa Tây Sơn mang tính chất

 • a. Khởi nghĩa nông dân.
 • b. Cuộc giải phóng dân tộc.
 • c. Cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.
 • d. Cuộc nội chiến giữa các tập đoàn phong kiến trong nước.

Câu 10: Đâu không là lý do quân Tây Sơn nhanh chóng giành thắng lợi trong trận giao tranh với quân Trịnh ở Phú Xuân?

 • a. dân chúng căm ghét quân Trịnh, ủng hộ Tây Sơn
 • b. nhờ tận dụng tốt yếu tố tự nhiên
 • c. quân Trịnh bạc nhược
 • d. nhờ sự giúp đỡ của Lê Chiêu Thống

Câu 11: Vì sao Nguyễn Huệ lại sử dụng khẩu hiệu "phù Lê diệt Trịnh" khi tiến quân ra Bắc?

 • a. uy tín của nhà Lê đối với dân Đàng Ngoài lớn
 • b. do nhà Lê ủng hộ Tây Sơn lật đổ chúa Trịnh
 • c. do nhà Lê ủng hộ Tây Sơn lật đổ chúa Nguyễn
 • d. do nhà Lê ủng hộ Tây Sơn kháng chiến chống Xiêm

Câu 12: Chính quyền họ Trịnh và Nguyễn bị tiêu diệt có ý nghĩa gì đối với lịch sử dân tộc?

 • a. tạo điều kiện cơ bản thống nhất đất nước
 • b. hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước
 • c. xây dựng một đất nước thống nhất dưới sự cai quản của nhà Lê
 • d. phá bỏ ranh giới chia cắt, bước đầu thống nhất đất nước

Câu 13: Nguyên nhân chính nào giúp Nguyễn Huệ có thể thu phục được những trí sĩ Bắc Hà có tài?

 • a. Vua Lê Chiêu Thống bất tài
 • b. sự lộng quyền của Nguyễn Hữu Chỉnh
 • c. sự lộng quyền của Vũ Văn Nhậm
 • d. do Lê Chiêu Thống không có người nối dõi

Câu 14: Ý nào không phản ánh đúng vai trò của phong trào nông dân Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc?

 • a. tiêu diệt các tập đoàn phong kiến, bước đầu thống nhất đất nước
 • b. đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của các thế lực ngoại bang, bảo vệ độc lập dân tộc
 • c. xóa bỏ ranh giới sông Gianh - Lũy Thầy, thống nhất hoàn toàn đất nước
 • d. xây dựng một vương triều tiến bộ, mở ra cơ hội phát triển cho đất nước

Câu 15: Chiến thắng nào là chiến thắng lớn nhất trước quân Thanh của vua Quang Trung năm 1788-1789 ?

 • a. Rạch Gầm-Xoài Mút.
 • b. Hải Dương.
 • c. Lạng Giang (Bắc Giang)
 • d. Ngọc Hồi- Đống Đa.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 25: Phong trào Tây Sơn – Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh


 • 44 lượt xem