Trắc nghiệm lịch sử 7 bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 7 bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tình hình Đại Việt cuối thế kỉ XVIII có điểm gì nổi bật?

 • a. kinh tế suy sụp, nhân dân ly tán
 • b. kinh tế hàng hóa tiếp tục phát triển
 • c. chính trị bất ổn, kinh tế phát triển
 • d. kinh tế- chính trị - xã hội ổn định

Câu 2: Vua Quang Trung đưa ra chiếu khuyến nông nhằm mục đích gì?

 • a. Giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong
 • b. Giải quyết tình trạng đói kém do họ Nguyễn Đàng Trong để lại
 • c. Giải quyết nạn cướp ruộng đất của quan lại, địa chủ
 • d. Giải quyết việc làm cho nông dân

Câu 3: Nhiệm vu cấp bách của nhà Tây Sơn sau khi đánh đuổi giặc ngoại xâm và thống nhất được đất nước là gì ?

 • a. Ổn định và khôi phục lại đất nước.
 • b. Đặt quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng.
 • c. Xây dựng kinh tế vững mạnh.
 • d. Chọn đất đóng đô.

Câu 4: Sau khi chiến thắng ngoại xâm, Quang Trung bắt tay vào việc xây dựng chính quyền mới, đóng đô ở đâu?

 • a. Thăng Long
 • b. Phú Xuân
 • c. Bình Định
 • d. Thanh Hóa

Câu 5: "Chiếu khuyến nông" được ban hành để giải quyết vấn đề gì?

 • a. tư hữu ruộng đất
 • b. khai hoang, mở cõi
 • c. ruộng đất bị bỏ hoang, nạn lưu vong
 • d. thiên tai, mất mùa

Câu 6: Đặc điểm nổi bật trong quan hệ Việt - Trung dưới thời trị vì của Quang Trung là?

 • a. đối đầu gay gắt
 • b. mềm dẻo, kiên quyết bảo vệ chủ quyền
 • c. mâu thuẫn sâu sắc
 • d. tuyệt giao hoàn toàn

Câu 7: Vua Quang Trung yêu cầu nhà Thanh phải làm gì để phát triển thương mại?

 • a. Mở cửa ải, thông chợ búa
 • b. Mở rộng quan hệ giao lưu, buôn bán ở nước ta
 • c. Bế quan tỏa cảng
 • d. Chỉ được buôn bán những sản phẩm nông nghiệp

Câu 8: Loại chữ nào dược Quang Trung sử dụng làm chữ viết chính thức của nhà nước ?

 • a. Chữ Hán.
 • b. Chữ quốc ngữ.
 • c. Chữ Nôm.
 • d. Chữ Nho.

Câu 9: Nội dung không thuộc chính sách xây dựng đất nước của vua Quang Trung?

 • a. chiếu khuyến nông
 • b. chiếu lập học
 • c. thực hiện chế độ quân dịch, ba suất đinh lấy một suất lính
 • d. chiếu khuyến thương

Câu 10: Vì sao vua Quang Trung lại yêu cầu nhà Thanh mở cửa ải, thông chợ búa?

 • a. giải quyết tình trạng thiếu hàng hóa
 • b. giải quyết tình trạng hàng hóa ngưng đọng, khuyến khích sản xuất
 • c. bình thường hóa quan hệ với nhà Thanh
 • d. thu mua vũ khí để chuẩn bị tấn công

Câu 11: Vua Quang Trung giao cho ai lập Viện Sùng Chính để dịch sách chữ Hán sang chữ Nôm?

 • a. Ngô Văn Sở
 • b. Ngô Thời Nhậm
 • c. Nguyễn Thiếp
 • d. Vũ Văn Dũng

Câu 12: Ý nghĩa của việc Quang Trung sử dụng chữ Nôm là chữ viết chính thức của nhà nước ?

 • a. Thể hiện sự sáng tạo của dân tộc.
 • b. Thể hiện sự quan tâm của nhà vua đến giáo dục và thi cử.
 • c. Để bài trừ chữ Nho.
 • d. Thể hiện sự tự chủ của dân tộc.

Câu 13: "Việc xây dựng đất nước lấy việc dạy học làm đầu, tìm lẽ trị bình lấy việc tuyển nhân tài làm gốc".

Câu nói trên thể hiện quan điểm gì của vua Quang Trung?

 • a. vị trí của giáo dục và nhân tài trong quá trình xây dựng đất nước
 • b. quan điểm xây dựng nền giáo dục toàn dân
 • c. xây dựng nền giáo dục dựa trên nền tảng Nho học
 • d. xây dựng nền giáo dục dựa trên nền tảng Tây học

Câu 14: Viện Sùng Chính được lập ra nhằm mục đích gì?

 • a. Nghiên cứu và viết lịch sử
 • b. Dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm để làm tài liệu học tập
 • c. Soạn thảo văn bản cho triều đình
 • d. Quản lý việc học tập của con em quan lại

Câu 15: Hãy kể tên những sĩ phu đã có công giúp Quang Trung xây dựng chính quyền mới?

 • a. Nguyễn Thiếp, Ngô Văn Sở, Ngô Thì Nhậm
 • b. Nguyễn Thiếp, Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích
 • c. Ngô Thì Nhậm, Ngô Văn Sở, Phan Huy Ích
 • d. Nguyễn Thiếp, Phan Huy Ích, Ngô Văn Sở

Câu 16: Ai là người được vua Quang Trung lập Viện Sùng chính để dịch sách chữ Hán sang chữ Nôm ?

 • a. Nguyễn Bỉnh Khiêm.
 • b. Nguyễn Thiếp.
 • c. Nguyễn Hữu Cầu.
 • d. Ngô Thì Nhậm.

Câu 17: Vì sao Quang Trung khẩn trương xây dựng một quân đội mạnh?

 • a. do sự chống đối của Lê Duy Chí và Nguyễn Ánh
 • b. do sự uy hiếp của nhà Thanh
 • c. do sự uy hiếp của người Pháp
 • d. do sự uy hiếp của quân Xiêm

Câu 18: Những chính sách xây dựng đất nước dưới thời vua Quang Trung có tác dụng gì quan trọng nhất đối với lịch sử dân tộc?

 • a. đưa đất nước phát triển mạnh mẽ
 • b. bước đầu ổn định đất nước sau nhiều thế kỉ bị chia cắt
 • c. đánh bại hoàn toàn quân xâm lược Xiêm
 • d. thúc đẩy sự chuyển biến về kinh tế - chính trị

Câu 19: Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của phong trào nông dân Tây Sơn là:

 • a. không có sự giúp đỡ của nước ngoài
 • b. nội bộ bị chia rẽ, mất đoàn kết
 • c. không có đường lối kháng chiến đúng đắn
 • d. quân Thanh quá mạnh nên dễ dàng đánh bại nghĩa quân

Câu 20: Sau khi Quang Trung mất, ai là người lên nối ngôi?

 • a. Công chúa Lê Ngọc Hân
 • b. Ngô Thời Nhậm
 • c. Nguyễn Quang Toản
 • d. Không có ai cả
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước


 • 33 lượt xem