Trắc nghiệm lịch sử 7 bài 4: Trung Quốc thời phong kiến

 • 2 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 7 bài 4: Trung Quốc thời phong kiến. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Hãy kể tên một số nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc thời đại nhà đường?

 • A. Tư Mã Thiên, Đông Trọng Thư, Ngô Thừa Ân
 • B. La Quán Trung, Tào Tuyết Cần, Bạch Cư Dị
 • C. Đỗ Phủ, Lý Bạch, Ngô Thừa Ân
 • D. Đỗ Phủ, Lý Bạch, Bạch Cư Dị

Câu 2: Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc trong thời gian nào?

 • A. Thời Nguyên.
 • B. Thời Minh.
 • C. Thời Thanh.
 • D. Thời Tống.

Câu 3: “Vua chỉ biết đục khoét nhân dân đế sống xa hoa, truỵ lạc. Còn những người nông dân và thợ thủ công thì không những phải nộp tô, thuế nặng nề mà còn bị đi lính, đi phu, xây dựng nhiều công trình đồ sộ, tốn kém như cố cung ở Kinh đô, Bắc Kinh”. Đó là tình hình xã hội phong kiến Trung Quốc triều đại nào?

 • A. Cuối thời Trần - Hán
 • B. Cuối thời Đường
 • C. Cuối thời Tông - Nguyên
 • D. Cuối thời Minh - Thanh.

Câu 4: Nguyên nhân chủ yếu làm bùng nổ các cuộc khởi nghĩa nông dân dưới triều Nguyên là:

 • A. Nhà nước không chăm lo đời sống nhân dân.
 • B. Nhà Nguyên là vương triều ngoại tộc.
 • C. Nhà Nguyên thi hành chính sách phân biệt đối với người Hán.
 • D. Nhà Nguyên tiến hành chiến tranh xâm lược mở rộng lãnh thổ tiêu tốn nhiều sức người, sức của.

Câu 5: Đến thời Tống người Trung Quốc đã có nhiều phát minh quan trọng, đó là gì?

 • A. Kĩ thuật luyện đồ kim loại.
 • B. Đóng tàu chế tạo súng.
 • C. Thuốc nhuộm, thuốc in
 • D. La bàn, thuốc súng, nghề in, giấy viết

Câu 6: Xã hội phong kiến Trung Quốc bao gồm những giai cấp nào?

 • A. Quý tộc, nông dân.
 • B. Địa chủ, nông nô.
 • C. Địa chủ, nông dân, lính canh.
 • D. Quý tộc, nông nô.

Câu 7: Tình trạng chia cắt loạn lạc sau thời Đường trước thời Tống ở Trung Quốc được sử sách gọi là gì?

 • A. Thời Đông Tấn
 • B. Thời Ngũ Đại
 • C. Thời Tam Quốc
 • D. Thời Tây tấn

Câu 8: Biện pháp tuyển chọn nhân tài dưới thời Đường như thế nào?

 • A. Các quan đại thần tiến cử người tài giỏi cho triều đình.
 • B. Mở trường học chọn ngay từ nhỏ, chủ yếu là con em quan lại.
 • C. Mở nhiều khoa thi.
 • D. Vua trực tiếp tuyển chọn

Câu 9: Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời nhà Đường được gọi là?

 • A. Chế độ công Điền
 • B. Chế độ Quân Điền
 • C. Chế độ Tịch Điền
 • D. Chế độ lĩnh canh

Câu 10: Dưới thời Đường, đời sống của nông dân và sản xuât nông nghiệp như thế nào?

 • A. Nông dân mất ruộng, sản xuất nông nghiệp sa sút.
 • B. Nông dân có ruộng cày cấy, sản xuất nông nghiệp phát triển.
 • C. Nông dân bị chiếm đoạt ruộng đất sản xuất nông nghiệp trì trệ
 • D. Nông dân được cấp ruộng sản xuất nông nghiệp được mùa bội thu.

Câu 11: Ở Trung Quốc tôn giáo nào trở thành hệ tư tưởng của giai cấp phong kiến?

 • A. Nho giáo.
 • B. Đạo giáo.
 • C. Phật giáo.
 • D. Tôn giáo dân gian Trung Quốc.

Câu 12: Xoá bỏ chế độ pháp luật hà khắc của nhà Tần, giảm nhẹ tô thuế và sưu dịch cho nông dân, khuyến khích họ nhận ruộng cày cấy và khai hoang, phát triển sản xuất nông nghiệp. Đó là việc làm của triều đại nào?

 • A. Triều đại phong kiến Nhà Hán
 • B. Triều đại phong kiến Nhà Đường
 • C. Triều đại phong kiến Nhà Tống
 • D. Triều đại phong kiến Nhà Nguyên

Câu 13: Triều đại phong kiến nhà Minh ở Trung Quốc do ai lập ra?

 • A. Lý Tự Thành
 • B. Chu Nguyên Chương
 • C. Hốt Tất Liệt
 • D. Lưu Bang.

Câu 14: Pháp luật đã được áp dụng thống nhất trên lãnh thổ Trung Hoa lần đầu tiên vào triều đại phong kiến nào?

 • A. Triều đại phong kiến Nhà Tần
 • B. Triều đại phong kiến Nhà Hán
 • C. Triều đại phong kiến Nhà Đường
 • D. Triều đại phong kiến Nhà Minh

Câu 15: Tần Thủy Hoàng đã thống nhất Trung Quốc vào năm nào?

 • A. Năm 221 TCN
 • B. Năm 222 TCN
 • C. Năm 231 TCN
 • D. Năm 232 TCN

Câu 16: Vương triều nào tồn tại lâu nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc?

 • A. Nhà Đường
 • B. Nhà Hán
 • C. Nhà Minh
 • D. Nhà Thanh

Câu 17: Chia đất nước thành các quận, huyện và trực tiếp cử quan lại để cai trị, ban hành một chế độ đo lường và tiền tệ thống nhất cho cả nước, gây chiến tranh, mở rộng lãnh thổ về phía Bắc và phía Nam. Đó là chímhh sách của triều đại nào ở Trung Quốc?

 • A. Nhà Tần (221-206 TCN)
 • B. Nhà Hán (206 TCN đến 220)
 • C. Nhà Tùy (589-618)
 • D. Nhà Đường (618-907)

Câu 18: Khi nhận ruộng, nông dân phải nộp một phần hoa lợi cho địa chủ gọi là:

 • A. Thuế.
 • B. Hoa lợi.
 • C. Địa tô.
 • D. Tô, tức

Câu 19: Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành dần dần từ thế kỉ nào?

 • A. Thế kỉ thứ nhất TCN
 • B. Thế kỉ thứ hai TCN
 • C. Thế kỉ thứ ba TCN
 • D. Hai nghìn năm TCN

Câu 20: Người Trung Quốc đã xây dựng nhà nước đầu tiên của mình trên vùng đồng bằng nào?

 • A. Đồng bằng Hoa Bắc
 • B. Đồng bằng Hoa Nam
 • C. Đồng bằng châu thổ Trường Giang.
 • D. Đồng bằng châu thổ sông Hoàng Hà
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến


 • 384 lượt xem