Trắc nghiệm lịch sử 7 bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 7 bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Ruộng đất của qúy tộc, vương hầu gọi là gì?

 • a. Điền trang.
 • b. Thái ấp.
 • c. Tịch điền.
 • d. Thổ công.

Câu 2: Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế nông nghiệp Đại Việt sau ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên là gì?

 • a. bị tàn phá nặng nề nhưng được phục hồi nhanh chóng
 • b. phương thức sản xuất mới được du nhập thúc đẩy kinh tế phát triển
 • c. không bị ảnh hưởng
 • d. bị tàn phá nặng nề, không thể phục hồi

Câu 3: Thợ thủ công dưới thời Trần đã tập trung về đâu để lập ra các phường nghề?

 • a. Vân Đồn.
 • b. Vạn Kiếp.
 • c. Chương Dương.
 • d. Thăng Long

Câu 4: Việc trao đổi buôn bán với thương nhân nước ngoài dưới thời Trần được đẩy mạnh ở đâu?

 • a. Thăng Long.
 • b. Chương Dương.
 • c. Vân Đồn.
 • d. Các vùng trên.

Câu 5: Hai hình thức sở hữu ruộng đất phổ biến dưới thời Trần là:

 • a. ruộng đất công và ruộng đất tư hữu
 • b. ruộng đất công và ruộng chùa
 • c. ruộng đất tư và ruộng chùa
 • d. ruộng công và ruộng lộc

Câu 6: Tầng lớp nào trong xã hội thời Trần có nhiều ruộng đất để lập điền trang, thái ấp?

 • a. Vương hâu, quý tộc.
 • b. Địa chủ.
 • c. Nông dân.
 • d. Nông dân tham gia kháng chiến.

Câu 7: Ai la thầy giáo, nhà Nho dưới thời Trần được triều đình trọng dụng nhất?

 • a. Trương Hán Siêu.
 • b. Chu Văn An.
 • c. Đoàn Nhữ Hài.
 • d. Phạm Sư Mạnh.

Câu 8: Đâu là tầng lớp thấp kém nhất trong thời Trần?

 • a. nông dân
 • b. thợ thủ công
 • c. thương nhân
 • d. nông nô, nô tì

Câu 9: Người đầu tiên dùng chữ Nôm để sáng tác văn học là ai?

 • a. Trần Quốc Tuấn.
 • b. Nguyễn Du.
 • c. Nguyễn Thuyên (Hàn Thuyên).
 • d. Nguyễn Trãi.

Câu 10: Cơ quan chuyên viết sử thời Trần có tên là gì?

 • a. Quốc sử quán
 • b. Quốc sử viện
 • c. Ngự sử đài
 • d. Hàn lâm viện

Câu 11: Những công trình kiến trúc nổi tiếng nào đã được xây dựng vào thời Trần?

 • A. Tháp Phổ Minh, chùa một cột
 • B. Tháp Phổ Minh, thành Tây Đô
 • C. Tháp Phổ Minh, chùa Thiên Mụ
 • D. Tháp Phổ Minh, chùa Tây Phương

Câu 12: Nhà y, được học lỗi lạc thời Trần đã nghiên cứu thành công nhiều loại cây có trong nước để chữa bệnh cho nhân dân. Ông là ai?

 • A. Lê Hữu Trác (Hải Thượng Lãn Ông)
 • B. Nguyễn Bá Tĩnh (Tuệ Tĩnh)
 • C. Phan Phu Tiên
 • D. Phạm Sư Mạnh

Câu 13: Đâu không là tín ngưỡng cổ truyền của người Việt vẫn được bảo lưu dưới thời Trần?

 • a. thờ cúng tổ tiên, các vị anh hùng dân tộc
 • b. sùng bái tự nhiên
 • c. phồn thực
 • d. sùng bái đạo Phật

Câu 14: Biểu hiện chứng tỏ Nho giáo ngày càng phát triển ở thời Trần là:

 • A. các nhà nho được phụ trách công việc ngoại giao.
 • B. các nhà nho được nhiều bổng lộc.
 • C. các nhà nho được bổ nhiệm những chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước.
 • D. các nhà nho được tham dự các buổi thiết triều.

Câu 15: Văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật thời Trần phát triển hơn thời Lý vì:

 • A. Nhà Trần được kế thừa các thành tựu văn hóa của các nước ĐNA.
 • B. Nhà Trần được kế thừa các thành tựu văn hóa của các nước châu Á.
 • C. Nhân dân phấn khởi, nhà nước quan tâm phát triển kinh tế, xã hội ổn định.
 • D. Nhà Trần được kế thừa các thành tựu văn hóa của các nước trên thế giới.

Câu 16: Vì sao dưới thời Trần địa vị chính trị của Nho giáo ngày càng nâng cao?

 • a. nhu cầu xây dựng bộ máy nhà nước của giai cấp thống trị
 • b. đạo Phật lấn át quyền của nhà vua
 • c. nhân dân không ủng hộ đạo Phật
 • d. ảnh hưởng của đạo giáo và Phật giáo giảm dần

Câu 17: Thời Trần, nhà nước độc quyền quản lí nghề thủ công nào?

 • A. Chế tạo vũ khí
 • B. Dệt vải
 • C. Đúc đồng
 • D. Làm giấy

Câu 18: Tại sao văn học thời Trần đậm đặc tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc?

 • a. do nền kinh tế phát triển. tinh thần tự cường của dân tộc dâng cao
 • b. do đất nước liên tục phải đương đầu và đều đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù
 • c. di nền văn hóa dân tộc được xây dựng và phát triển mạnh mẽ
 • d. do Đại Việt vươn lên trở thành cường quốc hùng mạnh nhất Đông Nam Á

Câu 19: Tình hình văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm dưới thời Trần như thế nào?

 • A. Văn học chữ Hán suy tàn, văn học chữ Nôm phát triển mạnh mẽ.
 • B. Cả văn học chữ Hán và văn học dân gian đều phát triển mạnh mẽ.
 • C. Cả văn học chữ Hán và văn học dân gian đều không phát triển.
 • D. Văn học chữ Hán phát triển mạnh mẽ, văn học chữ Nôm bước đầu phát triển.

Câu 20: Nội dung nào sau đây không phản ánh được sự quan tâm của nhà nước đối với giáo dục?

 • a. mở các trường công để đào tạo con em quý tộc, quan lại
 • b. định lệ thi thái học sinh 7 năm 1 lần
 • c. quy định chọn tam khôi trong kì thi Đình
 • d. dựng bia tiến sĩ ở Văn Miếu
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 15: Sự phát triển kinh tế, văn hóa thời Trần


 • 378 lượt xem