Trắc nghiệm lịch sử 7 bài 23: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII – Văn Hóa

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 7 bài 23: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII – Văn Hóa. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Từ thế kỉ XVI-XVII, tôn giáo nào được giới cầm quyền đề cao?

 • a. Đạo giáo.
 • b. Phật giáo.
 • c. Ki-tô giáo.
 • d. Nho giáo.

Câu 2: Một trong những đề tài chính của văn học chữ Nôm trong các thế kỉ XVI - XVII là gì?

 • a. nêu cao tinh thần thống nhất 2 miền
 • b. kêu gọi nhân dân lật đổ chính quyền chúa Nguyễn
 • c. đấu tranh khôi phục quyền lực nhà vua
 • d. tố cáo sự bất công của xã hội

Câu 3: Biểu hiện nào chứng tỏ buôn bán nước ta phát triển mạnh ở miền xuôi trong các thế kỉ XVI đến XVII?

 • a. nhiều phường hội được thành lập
 • b. chợ làng, chợ huyện, chợ phủ mọc lên khắp nơi
 • c. thương nhân nước ngoài đến buôn bán lâu dài
 • d. nhà nước đóng nhiều thuyền để thuận tiện buôn bán

Câu 4: Kẻ chợ còn có tên gọi là gì?

 • a. Thăng Long
 • b. Phố Hiến
 • c. Hội An
 • d. Thuận Hóa

Câu 5: Người có công lớn nhất đối với sự ra đời của chữ Quốc ngữ là ai?

 • a. Alexandre de Rhôdes.
 • b. Chúa Nguyễn.
 • c. Chúa Trịnh.
 • d. Vua Lê.

Câu 6: Vì sao các Chúa lại ra sức ngăn cấm việc truyền đạo Thiên Chúa?

 • a. Vì không muốn nhân dân ta theo đạo Thiên Chúa.
 • b. Vì sợ các giáo sĩ bên cạnh truyền đạo sẽ do thám nước ta.
 • c. Vì cho rằng đạo Thiên Chúa không phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc.
 • d. Vì đạo Thiên Chúa không phù hợp với cách cai trị dân của chúa Trịnh, Nguyễn.

Câu 7: Tại sao nửa sau thế kỉ XVIII các thành thị suy tàn dần?

 • a. Chúa Trịnh – chúa Nguyễn thi hành chính sách hạn chế ngoại thương
 • b. Chúa Trịnh – chúa Nguyễn chỉ lo xây dựng cung vua, phủ chúa
 • c. Chúa Trịnh – chúa Nguyễn chỉ phát triển nông nghiệp
 • d. Chúa Trịnh – chúa Nguyễn thực hiện chính sách cấm chợ

Câu 8: Chữ Quốc ngữ ở Việt Nam ra đời xuất phát từ nhu cầu?

 • a. truyền đạo
 • b. viết văn tự
 • c. sáng tác văn học
 • d. sáng tạo nghệ thuật

Câu 9: Phật giáo ở nước ta trong thế kỉ XVI - XVIII có điểm gì nổi bật?

 • a. được phục hồi, phát triển
 • b. tiếp tục suy yếu
 • c, không thể phát triển trong dân gian
 • d. không có sự thay đổi so với thế kỉ XV

Câu 10: Vào thế kỉ XVI – XVII, Nho giáo ở nước ta như thế nào?

 • a. Được xem như quốc giáo
 • b. Được chính quyền phong kiến đề cao trong học tập, thi cử và tuyển lựa quan lại
 • c. Không hề được quan tâm
 • d. Đã bị xóa bỏ hoàn toàn

Câu 11: Vì sao nông nghiệp Đàng Trong lại phát triển hơn so với Đàng Ngoài?

 • a. nhờ khuyến khích nông dân sản xuất tại chỗ
 • b. nhờ việc giảm tô, thuế
 • c. nhờ khai hoang, mở rộng diện tích nông nghiệp
 • d. nhờ chính sách của chúa Nguyễn và điều kiện tự nhiên thuận lợi

Câu 12: Đâu là nguyên nhân chính đẫn đến xuất hiện các đô thị ở nước ta trong thế kỉ XVII?

 • a. do sự phát triển của kinh tế hàng hóa
 • b. do sự phát triển của sản xuất nông nghiệp trên cả nước
 • c. do chính sách ưu tiên phát triển thương nghiệp của nhà nước
 • d. do vị trí địa lý của Việt Nam

Câu 13: Đến thế kỉ nào tiếng việt trở nên phong phú và trong sáng?

 • a. Thế kỉ XV
 • b. Thế kỉ XVI
 • c. Thế kỉ XVII
 • d. Thế kỉ XVIII

Câu 14: Trạng Trình là tên dân gian của ai?

 • a. Lương Thế Vinh
 • b. Nguyễn Bỉnh Khiêm
 • c. Vũ Hữu
 • d. Lương Đắc Bằng

Câu 15: Truyện Nôm vào thế kỉ XVI – XVII thường mang nội dung gì?

 • a. Viết về hạnh phúc con người, tố cáo những bất công xã hội và bộ máy quan lại thối nát
 • b. Phản ánh bất công và tội ác xã hội phong kiến
 • c. Vạch trần quan lại tham nhũng
 • d. Đã kích vua quan lại phong kiến, bênh vực quyền sống của phụ nữ
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 23: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII – Văn Hóa


 • 54 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021