Trắc nghiệm lịch sử 7 bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 7 bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Ai là người tìm ra châu Mĩ ?

 • a. Va-xcô đơ Ga-ma.
 • b. Cô-lôm-bô.
 • c. Ma-gien-lan.
 • d. Tất cả các nhà thám hiểm trên.

Câu 2: Các cuộc phát kiến địa lý do tầng lớp nào tiến hành?

 • a. Vua quan, quý tộc.
 • b. Tướng lĩnh quân đội.
 • c. Thương nhân, quý tộc.
 • d. Quý tộc, tăng lữ.

Câu 3: Cuộc phái kiến dịa lí của các thương nhân châu Âu chủ yếu hướng về đâu?

 • a. Ấn Độ và các nước phương Đông.
 • b. Trung Quốc và các nước phương Đông.
 • c. Nhật Bản và các nước phương Đông.
 • d. Ấn Độ và các nước phương Tây.

Câu 4: Cuộc phát kiến địa lí đã mang lại sự giàu có cho các tầng lớp nào ở châu Âu ?

 • a. Lăng lữ, quý tộc.
 • b. Công nhân, quý tộc.
 • c. Tướng lĩnh quân sự, quý tộc.
 • d. Thương nhân, quý tộc.

Câu 5: Phong trào “rào đất cướp ruộng” xuất hiện đầu tiên ở nước nào

 • a. Nước Anh.
 • b. Nước Pháp.
 • c. Nước Đức
 • d. Nước Nga

Câu 6: Ai là người đầu thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới?

 • a. B. Đi-a-xơ
 • b. Va-xcô đơ Ga-ma
 • c. C. Cô-lôm-bô.
 • d. Ph. Ma-gien-lan

Câu 7: Chủ nghĩa tư bản ở châu Âu được hình thành trên cơ sở nào?

 • a. Các thành thị trung đại.
 • b. Thu vàng bạc, hương liệu từ Ấn Độ và phương Đông.
 • c. Sự phá sản của chế độ phong kiến.
 • d. Vốn và công nhân làm thuê.

Câu 8: Sau cuộc phát kiến địa lí thể kỉ XV, người nông nô như thế nào?

 • a. Được hưởng thành quả do phát kiến mang lại.
 • b. Được ấm no vì của cải xã hội ngày càng nhiều.
 • c. Bị thất nghiệp và phải làm thuê cho tư sản.
 • d. Bị trở thành những người nô lệ.

Câu 9: Hai giai cấp cơ bản trong xã hội tư bản chủ nghĩa ở châu Âu là:

 • a. tư sản và tiểu tư sản.
 • b. tư sản và nông dân.
 • c. tư sản và vô sản.
 • d. tư sản và công nhân.

Câu 10: Vì sao người nông nô phải làm thuê trong các xí nghiệp của tư bản

 • a. Họ thấy vào xí nghiệp tư bản dễ sống hơn.
 • b. Họ bị tư bản và phong kiến cướp ruộng đất.
 • c. Họ không muốn lao động bằng nông nghiệp.
 • d. Tất cả những lí do trên.

Câu 11: Ma-gien-lan là người nước nào?

 • a. Bồ Đào Nha
 • b. Italia (Ý)
 • c. Tây Ban Nha
 • d. Anh

Câu 12: Nước nào đứng đầu trong cuộc phát kiến địa lí

 • a. Anh Pháp.
 • b. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha
 • c. Đức, Ý
 • d. Pháp, Bồ Đào Nha

Câu 13: Cuộc phát kiến địa lí đầu tiền được tiến hành vào thế kỉ nào?

 • a. Thế kỉ XIV
 • b. Thế kỉ XV
 • c. Thế kỉ XVI
 • d. Thế kỉ XVII

Câu 14: Để kỉ niệm chuyến đi vòng quanh Trái Đất đầu tiên, hiện nay nơi nào trên thế giới được mang tên Ma-gien-lan?

 • a. Mũi cực Nam của Nam Mĩ.
 • b. Mũi cực Nam của châu Phi.
 • c. Eo biển giữa châu Á và Bắc Mĩ
 • d. Eo biển giữa châu Âu và châu Á.

Câu 15: Ai là người đến châu Mĩ đầu tiên nhưng lại cho rằng đó là Ấn Độ

 • a. Ph.Ma-gien-lan
 • b. Cô-lôm-bô
 • c. Đi-a-xơ
 • d. Va-xcô đơ Ga-ma

Câu 16: Ai là người đầu tiên đã đến được Ấn Độ bằng đường biển?

 • a. B đi-a-xơ
 • b. Va-xcôdơ Ga-ma
 • c. Cô-lôm-bô
 • d. Ph.Ma-gien-lan.

Câu 17: Những phát minh khoa học – kĩ thuật nào có giá trị chủ yếu để người châu Âu có thể thực hiện các chuyến đi bằng đường biển?

 • a. Tàu có bánh lái
 • b. Hệ thống buồm nhiều tầng
 • c. La bàn
 • d. Tất cả các câu trên đều đúng
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu


 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021