Trắc nghiệm lịch sử 7 học kì I (P3)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 7 học kì I (P3). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Ý nghĩa của kháng chiến chống quân xâm lược Tống là

 • A. Biểu thị ý chí quyết tâm chống ngoại xâm của nhân dân ta.
 • B. Chứng tỏ một bước phát triển của đất nước.
 • C. Chứng tỏ khả năng bảo vệ độc lập dân tộc của Đại Việt.
 • D. Tất cả các câu trên đúng.

Câu 2: Sự bùng nổ các cuộc khởi nghĩa của nông dân sau thế kỉ XIV chứng tỏ điều gì?

 • A. Nhà Trần đã suy yếu, không còn đảm nhận vai trò ổn định và phát triển đất nước
 • B. Nông dân đã giác ngộ và ý thức dân tộc
 • C. Sự sụp đổ của nhà Trần là khó tránh khỏi
 • D. Triều Trần suy yếu, phe phái trong triều mâu thuẫn

Câu 3: Hãy kể tên một số nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc thời đại nhà đường?

 • A. Tư Mã Thiên, Đông Trọng Thư, Ngô Thừa Ân
 • B. La Quán Trung, Tào Tuyết Cần, Bạch Cư Dị
 • C. Đỗ Phủ, Lý Bạch, Ngô Thừa Ân
 • D. Đỗ Phủ, Lý Bạch, Bạch Cư Dị

Câu 4: Năm 1283, hơn 10 vạn quân Nguyên cùng 300 chuếc thuyền do ai chỉ huy xâm lược Cham-pa?

 • A. Thoát Hoan
 • B. Ô Mã Nhi
 • C. Toa Đô
 • D. Hốt Tất Liệt

Câu 5: Phong trào “rào đất cướp ruộng” xuất hiện đầu tiên ở nước nào?

 • A. Nước Anh.
 • B. Nước Pháp.
 • C. Nước Đức
 • D. Nước Nga

Câu 6: “Cờ lau tập trận” là nói về nhân vật nào trong lịch sử Việt Nam?

 • A. Lê Hoàn
 • B. Trần Quốc Tuấn
 • C. Đinh Bộ Lĩnh
 • D. Trần Thủ Độ

Câu 7: Điền trang là gì?

 • A. Đất của công chúa, phò mã, vương hầu do nông nô khai hoang mà có.
 • B. Đất của vua và quan lại do bắt nông dân khai hoang mà có.
 • C. Đất của địa chủ, vương hầu do chiếm đoạt của dân mà có.
 • D. Là ruộng đất công của nhà nước cho nông dân thuê cày cấy.

Câu 8: Hai bộ sử thi nổi tiếng nhất của Ấn Độ thời cổ đại là?

 • A. Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-ya-na
 • B. Ma-ha-bha-ra-ta và Prit-si-cat
 • C. Ra-ma-ya-na và Xat-sai-a
 • D. Ra-ma-ya-na và Mê-ga-du-ta

Câu 9: Thời kì cai trị của nhà Lý, quan hệ giữa Đại Việt và Cham-pa như thế nào?

 • A. Xung đột dẫn tới liên tiếp gây chiến tranh
 • B. Mâu thuẫn xung đột theo thời gian
 • C. Quan hệ bình thường
 • D. Hòa hiếu thân thiện

Câu 10: Tín ngưỡng phổ biến nhất trong xã hội thời Trần là:

 • A. Tín ngưỡng dân gian, cổ truyền
 • B. Phật giáo
 • C. Nho giáo
 • D. Cao Đài

Câu 11: Phong trào cải cách tôn giáo nổ ra trước tiên ở nước nào?

 • A. Nước Pháp
 • B. Nước Đức
 • C. Nước Thụy Sĩ
 • D. Nước Anh

Câu 12: Một trong những đặc điểm của khoa cử thời Lý là:

 • A. Chương trình thi cử dễ dàng nên một số người đỗ đạt cao
 • B. Mỗi năm đều có khoa thi
 • C. Chế độ thi cử chưa có nề nếp, quy cũ, khi nào triều đình cần mới mở khoa thi
 • D. 5 năm một lần triều đình tổ chức khoa thi

Câu 13: Người Khơ-me thành lập vương quốc đầu tiên của mình có tên là gì?

 • A. Ăng-co
 • B. Chân lạp
 • C. Chăm-pa
 • D. Pa-gân

Câu 14: Tại sao Lý Thường Kiệt lại chủ động giảng hòa?

 • A. Để đảm bảo mối quan hệ hòa hiếu giữa hai nước là truyền thống nhân đạo của dân tộc.
 • B. Lý thường Kiệt sợ mất lòng vua Tống.
 • C. Để bảo toàn lực lượng của nhân dân.
 • D. Lý Thường Kiệt muốn kết thúc chiến tranh nhanh chóng.

Câu 15: Từ triều đại nhà Lý chuyển sang triều đại nhà Trần bằng cách nào?

 • A. Khởi nghĩa của nông dân làm cho nhà Lý suy yếu, nhà trần cướp ngôi
 • B. Nhường ngôi, vì vua Lý quá già
 • C. Nhường ngôi, vì vua Lý không đảm đang việc nước
 • D. Nhà Trầm nổi dậy cướp ngôi nhà Lý

Câu 16: Lãnh chúa giao cho nông nô sử dụng phần đất đai nào trong lãnh địa?

 • A. Đất đai xung quanh lâu dài gồm đất canh tác, đồng cỏ, ao hồ, đầm lầy.
 • B. Đất đai xung quanh lâu dài gồm ao hồ, đầm lầy, sông ngòi.
 • C. Đất đai xung quanh lâu dài gồm đất canh tác.
 • D. Đất đai gồm đồng cỏ, ao hồ, đầm lầy.

Câu 17: “Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội. Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa hết mùi”. Đó là câu nói của ai? Trong tác phẩm nào?

 • A. Trần Hưng Đạo – trong “Hịch Tướng sĩ”
 • B. Lê Văn Hưu – Trong “Đại Việt sử ký toàn thư”
 • C. Nguyễn Trãi – trong “Bình Ngô Đại Cáo”
 • D. Nguyễn Trãi – trong “Phú núi Chí Linh”

Câu 18: Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến châu Âu là gì?

 • A. Nghề nông trồng lúa nước.
 • B. Kinh tế nông nghiệp đóng kín trong các công xã nông thôn.
 • C. Kinh tế nông nghiệp đóng kín trong các lãnh địa phong kiến.
 • D. Nghề trồng lúa nước và chăn nuôi gia súc.

Câu 19: Nhà Tiền Lê được thành lập và tồn tại trong khoảng thời gian nào?

 • A. Năm 979 đến năm 1008
 • B. Năm 980 đến năm 1009
 • C. Năm 981 đến năm 1007
 • D. Năm 982 đến năm 1009

Câu 20: Hồ Quý Ly lấy vùng nào làm trung tâm phòng ngự chống lại quân Minh?

 • A. Đa Bang (Ba Vì, Hà Tây)
 • B. Đông Đô (Thăng Long)
 • C. Sông Nhị (Sông Hồng)
 • D. Tất cả các vùng trên

Câu 21: Dưới triều đại nào Trung Quốc trở thành quốc gia phong kiến chường thịnh nhất châu Á?

 • A. Triền đại phong kiến Nhà Tần
 • B. Triều đại phong kiến nhà Đường
 • C. Triều đại phong kiến Nhà Minh
 • D. Triều đại phong kiến Nhà Thanh

Câu 22: Dưới thời Lý – Trần – hồ, nhân dân ta phải đương đầu với các thế lực ngoại xâm nào của Trung Quốc?

 • A. Quân Tống, quân Thanh, quân Minh
 • B. Quân Đường, quân Tống, quân Minh
 • C. Quân Hán, quân Tống, Quân Minh
 • D. Quân Tống, quân Mông – Nguyên, quân Minh

Câu 23: Thời kì phát triển thịnh vượng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á vào khoảng thời gian nào?

 • A. Đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII
 • B. Giữa thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII
 • C. Nửa sau thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII
 • D. Cuối thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII

Câu 24: Dưới thời nhà Lý, đến năm 1054 tên nước ta là gì?

 • A. Đại Việt
 • B. Đại Cổ Việt
 • C. Đại Nam
 • D. Việt Nam

Câu 25: Việc trao đổi buôn bán với thương nhân nước ngoài dưới thời Trần được đẩy mạnh ở đâu?

 • A. Thăng Long
 • B. Chương Dương
 • C. Vân Đồn
 • D. Các vùng trên

Câu 26: Để kỉ niệm chuyến đi vòng quanh Trái Đất đầu tiên, hiện nay nơi nào trên thế giới được mang tên Ma-gien-lan?

 • A. Mũi cực Nam của Nam Mĩ.
 • B. Mũi cực Nam của châu Phi.
 • C. Eo biển giữa châu Á và Bắc Mĩ
 • D. Eo biển giữa châu Âu và châu Á.

Câu 27: Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào?

 • A. Nội bộ triều đình mâu thuẫn sau khi Đinh Tiên Hoàng mất.
 • B. Đinh Tiên Hoàng mất. Vua kế vị còn nhỏ nhà Tống chuẩn bị xâm lược nước ta.
 • C. Thế lực Lê Hoàn mạnh, ép nhà Đinh nhường ngôi.
 • D. Đinh Tiên Hoàng mất, các thế lực trong triều ủng hộ Lê Hoàn.

Câu 28: Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ gì?

 • A. Chế độ Nhiếp chính vương
 • B. Chế độ Thái Thượng Hoàng
 • C. Chế độ lập Thái tử sớm
 • D. Chế độ nhiều Hoàng hậu

Câu 29: Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành dần dần từ thế kỉ nào?

 • A. Thế kỉ thứ nhất TCN
 • B. Thế kỉ thứ hai TCN
 • C. Thế kỉ thứ ha TCN
 • D. Hai nghìn năm TCN

Câu 30: Tình hình ruộng đất tư hữu của địa chủ thời Trần như thế nào?

 • A. Ngày càng nhiều
 • B. Bị nhà nước tịch thu
 • C. Ngày càng bị thu hẹp
 • D. Bị bỏ hoang nhiều

Câu 31: Xã hội phong kiến châu Âu hình thành trong khoảng thời gian nào?

 • A. Từ thế kỉ IV đến thế kỉ X
 • B. Từ thế kỉ V đến thế kỉ X
 • C. Từ thế kỉ VI đến thế kỉ X
 • D. Từ thế kỉ VII đến thế kỉ X

Câu 32: Dưới thời Lý ở địa phương thành phần nào trở thành địa chủ?

 • A. Một số hoàng tử, công chúa
 • B. Một số quan lại nhà nước
 • C. Một ít dân thường do có nhiều đất ruộng
 • D. Tất cả các thành phần trên.

Câu 33: Các quốc gia cổ đại phương Tây tồn tại đến thời gian nào thì bị bộ tộc Giéc-man tràn xuống xâm chiếm?

 • A. Cuối thế kỉ IV.
 • B. Đầu thế kỉ V.
 • C. Cuối thế kỉ V.
 • D. Đầu thế kỉ IV.

Câu 34: Sau khi Trần Dụ Tông chết, ai là người lên nắm quyền? vào thời gian nào?

 • A. Hồ Quý Ly (1400)
 • B. Nguyễn Bố (1379)
 • C. Nguyễn Thanh (1379)
 • D. Dương Nhật Lễ (1369)

Câu 35: Tôn giáo nào giữ vai trò quan trọng trong quá trình thống nhất vương quốc Ma-ga-da?

 • A. Ấn Độ giáo
 • B. Phật giáo
 • C. Hồi giáo
 • D. Thiên chúa giáo

Câu 36: Đinh Bộ Lĩnh người quê ở đâu? Con của ai?

 • A. Gia Viễn - Ninh Bình; Con của Đinh Tiên Hoàng
 • B. Động Hoa Lư - Gia Viễn - Ninh Bình; Con của Đinh Công Trứ
 • C. Đông Anh - Hà Nội; Con của Đinh Kiến
 • D. Hưng Nguyên - Nam Đàn - Nghệ An; Con của Dinh Điền

Câu 37: Tướng nào của Mông Cổ chỉ huy 3 vạn quân xâm lược Đại Việt?

 • A. Thoát Hoan
 • B. Ô Mã Nhi
 • C. Hốt Tất Liệt
 • D. Ngột Lương Hợp Thai

Câu 38: Trong thời Phục hưng đã xuất hiện rất nhiều nhà văn nhà khoa học thiên tài mà người ta gọi là:

 • A. “Những người vĩ đại"
 • B. “Những người thông minh”
 • C. “Những người xuất chúng”
 • D. Những người khổng lồ

Câu 39: Ai là người chỉ huy cuộc kháng chiến chống Tống những năm 1075-1077

 • A. Lý Công Uẩn
 • B. Lý Thường Kiệt
 • C. Lý Thánh Tông
 • D. Lý Nhân Tông

Câu 40: Các bộ lạc Lào tập hợp thống nhất thành quốc gia nào vào thời gian nào?

 • A. Năm 1350
 • B. Năm 1351
 • C. Năm 1352
 • D. Năm 1353
Xem đáp án
 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021