Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu

 • 1 Đánh giá

Hôm nay, KhoaHoc sẽ hướng dẫn cho các bạn nội dung bài học “sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu”. Hi vọng, với bài viết này sẽ giúp các bạn có những kiến thức trọng tâm nhất cùng với những câu trả lời hay nhất.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lí.

 • Nguyên nhân : do sản xuất phát triển, cần thị trường , nguyện liệu , vàng bạc.
 • Điều kiện : phát kiến địa lý vì khoa học kỹ thuật tiến bộ – đóng tàu lớn có la bàn .
 • Các cuộc phát kiến địa lý : Vax cô đơ Gama , Cô lôm bô ,Ma gien lan, đi bằng đường biển.
 • Kết quả : tìm ra con đường biển mới , vùng đất mới , dân tộc mới , đem lại cho giai cấp tư sản những món lợi khổng lồ.

Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu

2. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu

 • Sau các cuộc phát kiến địa lý , thương nhân Châu Âu giàu lên trở thành giai cấp tư sản .
 • Nhờ vốn ,nhờ công nhân làm thuê, do đó tư sản lập xưởng sản xuất, công ty thương mại, những đồn điền rộng lớn , người làm thuê trở thành giai cấp vô sản
 • Nền sản xuất mới tư bản chủ nghĩa ra đời ngay trong lòng chế độ phong kiến .
 • Hình thành quan hệ tư bản chủ nghĩa :Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản .

Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Qúy tộc và tư sản Châu Âu đã làm cách nào để có được vốn và đội ngũ công nhân làm thuê?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Giai cấp tư sản và vô sản đã được hình thành từ những tầng lớp nào trong xã hội phong kiến ở Châu Âu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Các cuộc phát kiến địa lí đã tác động như thế nào đến xã hội Châu Âu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Châu Âu được hình thành như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 7 bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu


 • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021