Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Châu Âu được hình thành như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Châu Âu được hình thành như thế nào?

Bài làm:

Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Châu Âu được hình thành:

  • Vốn: Nhờ cuộc phát kiến địa lí, quý tộc và thương nhân Châu Âu trở nên giàu có. Họ lập ra các xưởng thủ công, các đồn điền và dần dần họ trở thành giai cấp tư sản.
  • Đội ngũ công nhân làm thuê: Những người nông nô bị mất ruộng đất, phải lang thang, cuối cùng phải làm thuê trong các xí nghiệp của tư sản. Ngoài nông nô, còn có nô lệ được mua từ châu Phi sang châu Âu.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021