Hãy nêu ý nghĩa của phong trào nông dân đầu thế kỉ XVI?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 106 – sgk lịch sử 7

Hãy nêu ý nghĩa của phong trào nông dân đầu thế kỉ XVI?

Bài làm:

Phong trào nông dân đầu thế kỉ XVI diễn ra đều bị đàn áp, tuy nhiên lại mang một ý nghĩa vô cùng to lớn.

Phong trào nổ ra biểu hiện sự suy yếu của triều đình nhà Lê, biểu hiện mâu thuẫn xã hội sâu sắc, sự căm phẫn của các tầng lớp nhân dân. Tuy thất bại, nhưng các cuộc khởi nghĩa đã góp phần làm cho triều đình nhà Lê mau chóng sụp đổ.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021