Em hãy trình bày cuộc tiến công của vua Quang Trung đại phá quân Thanh vào dịp Tết Kỉ Dậu

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 131 – sgk lịch sử 7

Em hãy trình bày cuộc tiến công của vua Quang Trung đại phá quân Thanh vào dịp Tết Kỉ Dậu

Bài làm:

 • Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu là Quang Trung và lập tức tiến quân ra Bắc -> Nghệ An – Thanh Hóa Quang Trung đều tuyển thêm người.
 • Từ Tam Hiệp, Quang Trung chia quân làm 5 đạo:
  • Đạo chủ lực do Quang Trung chỉ huy -> Thăng Long
  • Đạo thứ 2, 3: Đánh vào Tây Nam Thăng Long
  • Đạo thứ tư: Tiến ra Hải Dương
  • Đạo thứ 5: tiến ra Lạng Giang chặn đường rút lui của giặc.
 • Đêm 30 tết Đêm 30 Tết quân ta vượt sông Gián Khẩu tiêu diệt toàn bộ địch ở đồn tiền tiêu. Mồng 3 Tết quân ta vây đồn Hà Hồi, quân giặc hạ khí giới đầu hàng. Mờ sáng mồng 5 Tết, quân ta đánh đồn Ngọc Hồi, quân Thanh chống cự không nổi bỏ chạy toán loạn. Cùng lúc đó , đạo quân của đô đốc Long đánh đồn Đống Đa.
 • Tướng giặc Sầm Nghi Đống khiếp sợ thắt cổ tự tử.
 • Tôn Sĩ Nghị và vài võ quan vượt sông Nhị sang Gia Lâm.
 • Trưa mồng 5 Tết, Quang Trung và đoàn quân Tây Sơn chiến thắng tiến vào Thăng Long.

 • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021