Sự kiện nào thể hiện ý chí quyết tâm của quân dân nhà Trần ?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 59 – sgk lịch sử 7

Sự kiện nào thể hiện ý chí quyết tâm của quân dân nhà Trần ?

Bài làm:

Sự kiện thể hiện ý chí quyết tâm của quân dân nhà Trần:

  • Hình ảnh Trần Quốc Toản căm thù giặc, tay bóp nát quả cam lúc nào không hay biết.
  • Câu trả lời đồng thanh khi vua Trần hỏi các bậc phụ lão tại Hội nghị Diên Hồng nên đánh hay nên hòa, mọi người đồng thanh trả lời: “ Nên đánh”.
  • Chữ “ Sát thát” (giết giặc Mông Cổ) đều thích trên cánh tay các quân sĩ.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021