Tại sao nhà Lý lại dời đô về Thăng Long?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Tại sao nhà Lý lại dời đô về Thăng Long?

Bài làm:

Tình hình đất nước thế kỉ XI đã vững mạnh, nền kinh tế phát triển. Kinh đô Hoa Lư ( Ninh Bình) xa và hẻo lánh, trang khi đó Đại La (Thăng Long) có nhiều ưu điểm hơn: Vị trí, địa thế thuận lợi, là trung tâm của đất nước, “xem khắp đất Việt đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương. Đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời” (Chiếu dời đô – Đại Việt sử kí toàn thư).

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021