Sự phát triển của vương quốc Cam –pu – chia thời Ăng – co được biểu hiện như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Sự phát triển của vương quốc Cam –pu – chia thời Ăng – co được biểu hiện như thế nào?

Bài làm:

Thời kì Ăng-co (từ thế kỉ IX đến thế kỉ XV) là thời kì phát triển huy hoàng của chế độ phong kiến Cam-pu-chia. Biểu hiện : nông nghiệp phát triển, lãnh thổ mở rộng, văn hoá độc đáo, tiêu biểu nhất là kiến trúc đền tháp (Ăng-co Vát, Ăng-co Thom).

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021