Nhà Hồ được thành lập trong hoàn cảnh nào?

  • 1 Đánh giá

Trang 77 sgk Lịch sử 7 (Phần II)

Nhà Hồ được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Bài làm:

Nhà Hồ được thành lập khi nhà Trần suy sụp, không còn khả năng tiếp tục cai trị. Xã hội khủng hoảng sâu săc, trong khi đó yêu cầu cải cách, khôi phục chính quyền trung ương ngày càng cao, nhất là nguy cơ ngoại xâm đang đe dọa nền độc lập của dân tộc.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021