Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa và tiến quân ra Bắc (1424 1426)

 • 1 Đánh giá

Sau khi dựng cơ khởi nghĩa và chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống quân Minh, đội quân Lam Sơn đã chiếm đánh và giải phóng được Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa và kéo quân ra Bắc. Vậy bằng cách nào, nghĩa quân đã giành được thắng lợi như vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu kĩ hơn về vấn đề này qua bài học ngay dưới đây.

A. Kiến thức trọng tâm

II. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa và tiến quân ra Bắc (1424 – 1426)

1. Giải phóng Nghệ An (năm 1424)

 • Theo kế hoạch của Nguyễn Chích, được Lê Lợi chấp thuận
 • Ngày 12/ 10/ 1424, nghĩa quân bất ngờ tấn công Đa Căng Thọ Xuân – Thanh Hóa), sau đó hạ thành Trà Lân
 • Trên đà thắng đó, nghĩa quân tiến đánh Khả Lưu, phần lớn Nghệ An được giải phóng.

2. Giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa (năm 1425)

 • Tháng 8 / 1425, Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân huy quân tiến vào Tân Bình, Thuận Hóa

=> Vùng giải phóng của nghĩa quân kéo dài từ Thanh Hóa đến đèo Hải Vân. Quân Minh chỉ còn mấy thành lũy bị cô lập và bị nghĩa quân vây hãm

3. Tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động (cuối năm 1426)

 • Tháng 9/ 1426, nghĩa quân chia làm 3 đạo tiến quân ra Bắc :
  • Đạo thứ nhất, tiến ra giải phóng miền Tây Bắc, ngăn chặn viện binh từ Vân Nam sang
  • Đạo thứ hai, giải phóng vùng hạ lưu sông Nhị (sông Hồng) và chặn đường rút lui của giặc từ Nghệ An về Đông Quan
  • Đạo thứ ba, tiến thẳng về Đông Quan
 • Nghĩa quân đi đến đâu cũng được nhân dân ủng hộ về mọi mặt
 • Nghĩa quân chiến thắng nhiều trận lớn, quân Minh phải rút vào thành Đông Quan cố thủ

=> Cuộc khởi nghĩa chuyển sang giai đoạn phản công

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Câu 1: Trang 87 – sgk lịch sử 7

Em có nhận xét gì về kế hoạch của Nguyễn Chích?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 88 – sgk lịch sử 7

Em hãy trình bày tóm tắt các chiến thắng của nghĩa quân Lam Sơn từ cuối năm 1424 đến cuối năm 1425?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 89 – sgk lịch sử 7

Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày kế hoạch tiến quân ra Bắc của Lê Lợi. Nhận xét về kế hoạch đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 89 – sgk lịch sử 7

Em hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ cuối năm 1424 đến cuối năm 1426.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 89 – sgk lịch sử 7

Em hãy nêu những dẫn chứng về sự ủng hộ của nhân dân trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ cuối năm 1424 đến cuối năm 1426.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 7 bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa và tiến quân ra Bắc (1424 1426)


 • 310 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021