Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở Châu Âu

 • 1 Đánh giá

Bài học mà Tech2h muốn gửi đến các bạn tiếp theo đó chính là “cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở Châu Âu”. Hi vọng, sau khi học xong bài này, các bạn sẽ nắm chắc hơn về phong trào văn hóa phục hưng và phong trào cải cách tôn giáo lúc bấy giờ của giai cấp tư sản.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Phong trào văn hóa phục hưng ( thế kỉ XIV – XVII)

 • Khái niệm: "Phong trào văn hóa Phục Hưng" là khôi phục những tinh hóa văn hóa cổ đại Hi Lạp và Rô ma, đồng thời phát triển nó ở tầm cao mới.
 • Nguyên nhân:
  • Chế độ phong kiến kìm hãm, vùi dập các giá trị văn hóa
  • Giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế nhưng không có địa vị chính trị xã hội.
 • Nội dung phong trào:
  • Lên án giáo hội Ki - tô, phá trật tự xã hội phong kiến.
  • Đề cao giá trị con người, đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật.
 • Ý nghĩa:
  • Phát động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến.
  • Mở đường cho sự phát triển của văn hóa Châu Âu và nhân loại.

2. Phong trào cải cách tôn giáo

 • Nguyên nhân: Sự thống trị về tư tưởng, giáo lí của chế độ phong kiến là cản trở đối với giai cấp tư sản. Yêu cầu đặt ra phải tiến hành cải cách.
 • Diễn biến:
  • Cải cách của M. Lu Thơ (Đức): Lên án những hành vi tham lam và đồi bại của giáo hoàng, đòi bãi bỏ những thủ tục nghi lễ phiền toái.
  • Cải cách của Can - vanh (Thụy Sĩ): Chịu ảnh hưởng những cải cách của Lu- thơ, hình thành một giáo phái mới gọi là đạo Tin lành.
 • Hệ quả: Đạo Ki - tô bị phân thành hai giáo phái: Cựu giáo là Ki - tô cũ và Tân giáo, mâu thuẫn và xung đột với nhau. Bùng lên cuộc chiến tranh nông dân Đức.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Vì sao giai cấp tư sản đứng lên đấu tranh chống giai cấp quý tộc phong kiến?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Qua các tác phẩm của mình, tác giả thời phục hưng muốn nói lên điều gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Vì sao xuất hiện phong trào cải cách tôn giáo?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Hãy nêu nội dung tư tưởng của cải cách Lu – thơ và Can – vanh?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hóa phục hưng. Nội dung tư tưởng của phong trào văn hóa phục hưng là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Phong trào cải cách tôn giáo đã có tác động trực tiếp như thế nào đến xã hội Châu Âu thời bấy giờ?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 7 bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu


 • 6 lượt xem
Chủ đề liên quan