Qua các tác phẩm của mình, tác giả thời phục hưng muốn nói lên điều gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Qua các tác phẩm của mình, tác giả thời phục hưng muốn nói lên điều gì?

Bài làm:

Qua các tác phẩm của mình, tác giải thời phục hưng đã lên án nghiêm khắc giáo hội Ki – tô và đả phá trật tự xã hội phong kiến. Thần thánh không còn là trung tâm trong các tác phẩm, kinh thánh nhà thờ không còn là chân lí. Gía trị chính của con người được đề cao, được tự do phát triển.

Văn hóa Phục hưng còn đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021