Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ – Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc

 • 1 Đánh giá

Có thể nói, Đại Việt dưới thời Lê Sơ được xem là thời kì phát triển trên cả nhiều lĩnh vực. Những thành tựu gặt hái được một phần do công lao của nhân dân cả nước một phần do sự đóng góp của các vị anh hùng dân tộc. Qua bài học hôm nay, chúng ta cùng điểm lại tên một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc.

A. Kiến thức trọng tâm

IV. Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc

1. Nguyễn Trãi (1380 – 1442)

 • Là một nhà chính trị quân sự tài ba, là danh nhân văn hóa thế giới.
 • Có nhiều tác phẩm có giá trị: Quân Trung Từ mệnh tập, Bình Ngô Đại Cáo…
 • Ông luôn nêu cao lòng nhân nghĩa, yêu nước và thương dân.

->Là một nhà chính trị, quân sự tài ba, là một vị anh hùng của dân tộc.

2. Lê Thánh Tông (1442 – 1497)

 • Là vị vua anh minh có nhiều đóng góp xuất sắc trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, quân sự, chính trị và văn thơ…
 • Là nhà thơ lớn của thế kỉ XV
 • Là vị vua nhân đức, hết mực yêu nước, thương dân.
 • Có nhiều tác phẩm có giá trị: Quỳnh Uyển cửu ca, Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập…

3. Ngô Sĩ Liên (thế kỉ XV)

 • Năm 1442 ông đỗ tiến sĩ, là nhà sử học nổi tiếng ở thế kỉ XV.
 • Ngô Sĩ Liên là tác giả của bộ Đại Việt Sử Kí Toàn Thư ( 15 quyển).

4. Lương Thế Vinh (1442 - ?)

 • Là nhà toán học nổi tiếng thời Lê Sơ
 • Các công trình có giá trị: Đại thành toán pháp, Thiên môn giáo khoa…

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Câu 1: Trang 102 – sgk lịch sử 7

Em hãy nêu lên những đóng góp của Nguyễn Trãi qua nhận xét sau đây của vua Lê Thánh Tông?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 103 – sgk lịch sử 7

Em hãy kể những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong lĩnh vực văn học ở thế kỉ XV?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 103 – sgk lịch sử 7

Những cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp của nước Đại Việt?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 103 – sgk lịch sử 7

Em biết gì về vua Lê Thánh Tông?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 7 bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ – Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc


 • 15 lượt xem
Chủ đề liên quan