Những cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp của nước Đại Việt?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 103 – sgk lịch sử 7

Những cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp của nước Đại Việt?

Bài làm:

Những cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp của nước Đại Việt:

Trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, Nguyễn Trãi là một nhà chính trị, quân sự tài ba, đóng góp của ông chính là những nguyên nhân quan trọng dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa.

Ngoài lĩnh vực quân sự, Nguyễn Trãi còn viết nhiều tác phẩm có giá trị về nhiều lĩnh vực như: Văn học, sử học, địa lí như Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Chí Linh sơn phú, Quốc âm thi tập, Dư địa chí... Tất cả nội dung ông viết đều chung một ý tưởng nhân đạo, yêu nước và thương dân.

=> Chính những đóng góp của ông đã khiến cho tên tuổi của ông không chỉ rạng rỡ trong lịch sử mà còn ở hiện tại và tương lai.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021