Yếu tố nào giúp quân Tây Sơn lật đổ được chính quyền đó ?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 127 – sgk lịch sử 7

Yếu tố nào giúp quân Tây Sơn lật đổ được chính quyền đó ?

Bài làm:

Có hai yếu tố quan trọng giúp đội quân Tây Sơn lật đổ được chính quyền. Đó là:

  • Do hợp với lòng dân, từ khi nổ ra khởi nghĩa đến nay, quân Tây Sơn luôn nhận được sự ủng hộ hết lòng của quần chúng nhân dân.
  • Có Nguyễn Huệ là một vị lãnh đạo tài giỏi, không chỉ về giỏi về chiến thuật đánh giặc mà còn là gioải trong việc phục vụ các tầng lớp sĩ phu.
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021