Những mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới thời Minh – Thanh đã được này sinh như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Những mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới thời Minh – Thanh đã được nảy sinh như thế nào?

Bài làm:

Những mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới thời Minh – Thanh đã được nảy sinh:

  • Vua quan chỉ biết đục khoét của nhân dân để sống xa hoa, trụy lạc.
  • Nông dân, thợ thủ công khôn những phải nộp thuế nặng nề mà còn bắt đi lính, đi phu, xây dựng nhiều công trình đồ sộ, tốn kém như Cố cung ở Kinh đô Bắc Kinh.
  • Nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ ra, chính quyền phong kiến triều đại Minh - Thanh suy yếu.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021